Frivillige

En af de store opgaver for Hospice Forum Danmark er at støtte op om det frivillige arbejde, som foregår på og ud fra hospicerne.

At være frivillig inden for hospice arbejdet kan indebære mange forskellige slags opgaver, alt efter om det er i bestyrelser, udvalg eller som frivillig på de enkelte hospicer. Der er altid brug for flere frivillige, som vil bruge noget af deres tid til at støtte op om det vigtige arbejde for og på hospice.

 

For Hospice Forum Danmark handler det om på bedste vis at være med til at støtte op om og udvikle indsatsen hvad enten den foregår i det organisatoriske arbejde eller som frivillig på et hospice.

Det sker bl.a. gennem kurser for frivilligkoordinatorer, netværksmøder for støtteforeningsbestyrelser og seminarer for frivillige.

 

Du kan læse mere om, hvad det kunne indebære at være frivillig i hospice arbejdet på de forskellige områder ved at klikke på menu punkterne.