Børn som pårørende

Når børn første gang oplever et dødsfald, dukker der som oftest mange spørgsmål og tanker op, som de har brug for at tale om. Vi har samlet forskellige materialer, der kan hjælpe til at gøre samtalen om at miste lidt lettere.

På siden her kan du læse om:

  • Plads til børn på hospice
  • Film for de mindste om at miste
  • Materialer om sorg til de lidt større børn
  • Gode råd fra unge, der har mistet


Plads til børn på hospice

Plads til børn på hospice

På hospice er der et væsentligt og helt naturligt fokus også på de pårørende - og det gælder pårørende i alle aldre. De fleste hospicer har indrettet deciderede "børnerum" eller "børnehjørner", hvor der er plads til at lege, spille, læse bøger, se film og alt det andet, der hører med til at være barn ligesom der også mange steder er en legeplads udendørs.

 

Både personalet og mange af de frivillige på hospicerne er gode til at tale med børnene om, hvad der sker og kommer til at ske i forløbet, så de får svar på nogle af deres mange spørgsmål undervejs.

Flere hospicer har lavet malebøger målrettet børn som pårørende med tegninger fra det konkrete hospice, som kan hjælpe til en snak om forskellige steder og funktioner på hospice. Malebøgerne er både tænkt som aktivitet for børnene, som en måde at åbne for en samtale og som et minde børnene kan tage med sig hjem.

Film for de mindste om at miste

Tøjdyret Snapper har mistet sin bedstefar og i to film sætter hun sig for sammen med sin fætter Topper at finde svar på en hel masse af de spørgsmål, de har omkring det at miste.

Det er en blanding af helt lavpraktiske spørgsmål omkring hvad der egentligt sker ved en begravelse og så de mere eksistentielle overvejelser omkring døden.

 

Filmene er lavet for at hjælpe en samtale på vej mellem barnet og de nære voksne og de kan blandt andet være med til at forberede barnet på, hvad der skal ske ved en begravelse/bisættelse. 

Materialer til de lidt større børn

Filmene om Snapper og Topper henvender sig mest til de yngre børn, men der er også lavet en række materialer til de lidt større børn, som man som forælder også kan lade sig inspirere af. 

 

"Lær om sorg"er et materiale udviklet af Kræftens Bekæmpelse til børn i 3. - 6. klasse og er tænkt som et undervisningsmateriale, men materialet kan også læses som inspiration til måder at tale med børn om sorg og det at miste.

Har du ikke mod på selv at bruge det, så tal evt. med dit barns skole om at afvikle et forløb i klassen.

 

Det er på nogle hospicer også en mulighed for skoleklasser at besøge hospice som et led i undervisningen. På Hospice Limfjord i Skive har man projektet:"Hospice i børnehøjde".

 

 

Gode råd fra unge, der har mistet

Børn, unge og sorg har udgivet pjecen"16 gode råd fra unge, der har mistet" - den indeholder helt konkrete råd om, hvad man kan gøre, når en ven har mistet eller står overfor at skulle miste.

 

Rådene er primært skrevet til brug i relationen mellem unge, når det handler om at være en god ven for en, der har mistet. Men de kan i vid udstrækning også være brugbare, når man som voksen er tæt på en ung, der har mistet eller står overfor at skulle miste.