De nationale visitationskriterier

 

Når du henvises til hospice, vil din henvisning blive vurderet i et tværfagligt forum, hvor der foretages en helhedsvurdering af den enkelte patient med udgangspunkt i de nationale visitationskriterier udarbejdet af Danske Regioner.

Kriterierne er bl.a.:

  • Forventet kort levetid for den henviste
  • Helbredende behandling er ophørt for den henviste
  • Komplekse problemstillinger af fysisk, psykosocial eller eksistentiel karakter hos den henviste
  • Behandlingsniveauet skal være afklaret, så den henviste ikke har symptomer af en karakter, der fordrer indlæggelse på et hospital
  • Den henviste selv ønsker at komme på hospice og er velinformeret om andre muligheder for ophold og støtte


Du kan finde de samlede nationale visitationskriterier her