Palliation til børn og unge

I Danmark er der behov for tværfagligt og organisatorisk at videndele om samt udvikle den palliative indsats til børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende tilstande/sygdomme (LLST). Indtil videre har palliation til denne gruppe fortrinsvist været tilknyttet hospitalernes børneafdelinger og specialinstitutioner. Det er væsentligt, at fagområderne pædiatri, palliation og pædagogik samt kommunale og regionale aktører m.fl. samler kræfterne for at udvikle indsatsen til denne gruppe.


Arbejdsgruppen for palliativ indsats til børn og unge med LLST ønsker at bidrage til udviklingen gennem nedenstående visioner, mål og handlinger. Gruppen har eksisteret siden 2014.

 

Vision og formål:

  • At stimulere og medvirke til udviklingen af palliativ indsats som en rettighed for børn og unge i Danmark med LLST.
  • At være katalysator for samarbejdet regionalt og nationalt mellem pædiatrien og palliativ indsats i sekundær og primær sektor, herunder særlige institutioner for børn og unge med LLST, patientforeninger samt øvrige interessenter og relevante samarbejdspartnere.
  • At være katalysator for regional og national netværksdannelse for fagprofessionelle, patientforeninger, interesseorganisationer m.fl.
  • At deltage i udbredelsen af den faglige viden om palliativ indsats til børn og unge med LLST.
  • At have indblik i national og international viden og erfaringer samt at medvirke til at bringe kompetente nationale og internationale fagpersoner til arrangementer i Danmark.
  • At arbejde strategisk med faglige emner på området så en kontinuerlig bevægelse i udviklingen fastholdes.

 

Opgaver/handlinger:

  • Afholde et årligt fagligt netværksskabende seminar/arrangement.
  • Formidle oplysninger om arrangementer, kursus- og uddannelsestilbud til relevante fagpersoner.

 

Arbejdsgruppen er sammensat af repræsentanter fra Hospice Forum Danmark, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, pædiatrien, palliation på specialiseret niveau, primær sektor og evt. andre relevante aktører.

 

Arbejdsgruppen kan kontaktes via Hospice Forum Danmarks formand Olav Nørgaard på: 

Mail  eller telefon 29 44 54 38