Den nødvendige samtale

Det er helt naturligt vanskeligt for alle at skulle gætte sig til, hvad andre mennesker ønsker eller ikke ønsker for deres sidste tid og derfor bliver en samtale om netop disse ønsker en helt nødvendig samtale i plejen og omsorgen af mennesker med alvorlig sygdom.

 

I Hospice Forum Danmark bakker vi op om, at der skal arbejdes med at skabe rum for disse nødvendige samtaler på alle niveauer, hvor man møder mennesker med alvorlig sygdom.

  • Styrk kompetencerne:  Det er en svær samtale at skulle tale med et menneske om deres egen forestående død. Derfor er det helt afgørende, at vi styrker kompetencerne hos sundhedsprofessionelle både i sundhedsvæsenet men også i plejesektoren, så de bliver i stand til at tage disse helt nødvendige samtaler 
  • Øget tryghed: Det skaber øget tryghed hos både patient og pårørende, når de mødes i en nærværende samtale om det, der venter. Og ikke mindst, når de oplever, at deres ønsker for den sidste tid respekteres
  • Fokus på livskvalitet: Ved at tage disse nødvendige samtaler, skabes muligheden for at fokusere på at højne livskvaliteten for den enkelte i den sidste tid. Ved at fokusere på livskvalitet vil vi kunne mindske mængden af overbehandling, der ofte er både udsigtsløs og smertefuld for den enkelte patient

 

Der er allerede taget initiativer rundt om i landet, som med fordel kan tjene til inspiration for andre. 

Her er blot tre eksempler:

Projekt "Livets Afslutning" fra Region Midtjylland

Projekt "Den sidste tid" fra Aalborg kommune