Nordisk Frivilligprojekt

Hospice Forum Danmark gennemførte et frivilligprojekt med deltagelse af partnere fra Norge og Sverige, som har arbejdet indenfor det palliative felt i mange år. Hensigten med et nordisk projekt var videndeling og indsamling af erfaringer fra de frivilliges indsats på tværs af de nordiske lande i praktisering og koordinering af frivilligt arbejde.

 

Partnere i projektet var:

 • Hospice Forum Danmark
 • Røde kors Vågetjeneste i Danmark
 • Aflastningstjenesten i Esbjerg samt flere hospicer
 • Undervisere fra Sverige og Norge
 • Frivilligkoordinatorer under Hospice Forum Danmark


Baggrund for projektet:
Der er udfordringer i omsorgen for de uhelbredeligt syge og døende. Udfordringerne vil vokse dels på grund af et stigende antal ældre og dels på grund af mangel på ressourcer i det offentlige.
At være frivillig er en vigtig samfundsopgave. Der er stort behov for frivillige til at udføre opgaver, som er ikke-faglige opgaver.
På sigt er det tanken at frivillige, som arbejder og har opgaver på hospice også udvikler sig til at løse opgaver ude i patienternes hjem, som hospice har forbindelse med.
Det vil skabe en bæredygtig udvikling, understøttet af de mennesker, som lever der, og hjælper til med at udføre deres samfundsansvar.
Frivillige spiller en afgørende rolle i aflastningstjenester og hospice. De går til hånde, serverer mad, handler ind og sætter blomster i vaser. De lytter, småsnakker, skaber en hyggelig atmosfære og minder den syge om en almindelig hverdag. Det kræver social kompetence og klare grænser.

 

Formål:
Formålet med projektet var at indsamle viden i form af eksisterende skriftligt materiale, og ikke mindst ”tavs viden” vedrørende rekruttering, træning, rådgivning/coaching/supervisering af de frivillige og formulere fælles retningslinjer/anbefalinger som udgangspunkt for god praksis og kvalificering af frivilligkoordinatorernes rolle i arbejdet med de frivillige samt igangsætte og udvikle det frivillige arbejde.
Materialet blev indsamlet blandt frivilligkoordinatorerne og partnerne i projektet.

 

Mål:
Målet var at øge kvaliteten i træning af de frivillige i omsorgen for de uhelbredeligt syge, døende og deres pårørende.

 

Frivilligprojektets gennemførelse:

Projektet blev styret af en styregruppe, som traf de overordnede beslutninger og sikrede projektets gennemførsel.

 

Styregruppens sammensætning:

 • Tove Videbæk, Hospice Forum Danmarks bestyrelse og leder af projektet
 • Marianne Pedersen, Palliativt Videncenter, projektkoordinator
 • Aksel Wehner, Hospice Forum Danmarks bestyrelse
 • Anne-Marie Bønlykke Larsen, Hospice Forum Danmarks bestyrelse
 • Ingrid Bang, Aflastningstjenesten i Esbjerg
 • Lisbeth Ott-Ebbesen, Røde Kors Vågetjeneste, København
 • Karin Hammarberg, Axlagården, Umeå Hospice, Sverige
 • Daoud Kandela, Hospicestiftelsen Angelique, Norge
 • Astrid Rønsen, Communicare, Fjellhammer, Norge

 

Frivilligprojektet, strakte sig over et år og indeholdt to 1½ døgns projektmøder/workshops hvor styregruppe, nordiske partnere og frivilligkoordinatorer deltog.
I løbet af de to projektmøder/workshopsbragtes det indsamlede skriftlige materiale og ”den tavse viden” i spil, der blev udvalgt og udviklet på det med henblik på skabelse af retningslinjer/anbefalinger for god praksis vedrørende rekruttering, træning, rådgivning, coaching/vejledning/ supervision af de frivillige.
Efter afholdelsen af de to møder tog styregruppen stilling til den endelige udgave af retningslinjer/anbefalinger for god praksis, som blev i en håndbog , der kan bruges som inspiration i forskellige settings, hvor der arbejdes med uhelbredeligt syge, døende og de pårørende.

 

Bogen udkom i juni 2012 og kan bestilles her