Hospice pladser

 

Vi har 19 hospicer fordelt over landet samt to børnehospicer

Vores mål er, at alle som har behov for at komme på hospice, skal have muligheden. I dag er det en tredjedel af borgere, som visiteres til hospice, der af en eller anden grund ikke kommer det. Det vil vi gøre noget ved.

Det handler ikke kun om at oprette nye hospicepladser, men i lige så høj grad om at udnytte de pladser vi har bedre. Umiddelbart er det i de befolkningstætte områder, vi har det største behov, og her det er vanskeligst at få en plads.

 

Der er flere faktorer, der i de kommende år vil ændre behovet. Langt de fleste og langt over 90 pct. af de borgere, der i dag kommer på hospice, er kræftpatienter. Men også fx hjerte- og KOL-patienter i den sidste fase af livet har rigtig stor glæde af at komme på hospice. Dem bør vi på en eller anden måde også skaffe plads til.

 

Der er flere veje man kan gå.

Mange patienter bliver henvist for sent og når derfor at dø, før de kommer på hospice. Derfor ser vi gerne dagtilbud på hospice samt aflastende ophold, hvor det primære formål er at stabilisere patienten, så livet i det omfang, det er muligt, kan afsluttes i eget hjem.

Vi har også et ønske om, at akut terminale patienter, hvor hospitalsindlæggelse ikke giver nogen mening, kan komme på hospice, uanset hvilken diagnose eller hvilket sygdomsforløb de har haft.

 

Derfor er vores fokus på:

  • oprettelse af daghospicepladser, hvor vores specialister lærer patienterne at kende tidligere
  • akutstuer for døende patienter, der også kan aflaste vores hårdt trængte hospitaler
  • oprettelse af flere hospicepladser i de befolkningstætte områder