Donationer og gaver

Du har mulighed for at støtte arbejdet økonomisk på følgende måder: 

 • Du kan indbetale til organisationens gavekonto i Nordea: Reg. nr. 1944 - konto nr. 8896 223 829
 • Du kan overføre et beløb via MobilePay - nummer 20 234
 • Du kan oprette et testamente - læs mere her
 • Du kan blive medlem af Hospice Forum Danmark - læs mere her
 • Du kan oprette en Facebook fundraiser til fordel for Hospice Forum Danmark - læs mere her
   

Hospice Forum Danmark anmoder hermed om støtte til at gennemføre vore mål:

 • at forbedre vilkårene i Danmark for uhelbredeligt syge og døende mennesker samt deres pårørende
 • at medvirke til etablering og videreudvikling af selvejende hospicer og børnehospicer i Danmark.
 • at udbrede kendskabet til hospice-tanken
 • at understøtte og videreudvikle den frivillige indsats på landets hospicer


Fradrag for gaver

Gaver til Hospice Forum Danmark vil ifølge Ligningslovens §8A kunne medføre skattefradrag. I så fald skal man blot opgive sit personnummer i forbindelse med indbetalingen.

 

Man kan få fradrag for både store og små gaver. I 2023 er beløbet for, hvor meget man maksimalt kan få fradrag for, sat til 17.700 kr.

 

Har du brug for yderligere information eller rådgivning omkring donationer, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf.: +45 21 47 55 44

 

Indsamlingsnævnet

Hospice Forum Danmark er på Indsamlingsnævnets liste over godkendte organisationer. Og har derfor lov at indsamle midler til organisationens arbejde. Det gør vi gennem dels med opfordringer her på hjemmesiden, i annoncer og via sociale medier.

Du kan finde listen over godkendte organisationer på indsamlingsnævnets hjemmeside.