Arv og testamente

Det har stor betydning for Hospice Forum Danmarks arbejde, at vi modtager støtte og donationer fra private og vi vil derfor være taknemmelige for at blive betænkt i dit testamente.

 

Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, hvad man ønsker, der skal ske med ens formue og ejendele, når man ikke mere selv kan bestemme. Ved at oprette testamente sikrer man sig, at ens efterladte værdier bliver fordelt sådan, som man selv har ønsket.


Hvis der ikke oprettes testamente, vil værdierne blive fordelt efter arvelovens regler, som fastsætter, at den nærmeste familie arver. Har man ingen arvinger og har man heller ikke skrevet et testamente, vil hele arven tilfalde staten.


Man kan udover eventuel familie og nogle nære venner måske ønske at støtte en god sag, som f.eks. Hospice Forum Danmark. Det kan under alle omstændigheder være en god idé at oprette et testamente, for derved at udvise betænksomhed og ansvarlighed samtidig med, at man sikrer sig indflydelse på, hvordan ens efterladte værdier fordeles.


Arveafgifterne stiger kraftigt, hvor der ikke er tale om arv til den nærmeste familie. Samtidig er der mulighed for helt at undgå arveafgifterne.

 

Læs mere: