Hvordan oprettes et testamente?

Arveloven opstiller en række regler for, hvordan et testamente skal være oprettet.


Blandt andet kræver loven helt grundlæggende, at et testamente skal være skriftligt. Dette er for at sikre det bedst mulige grundlag for, at ens ønsker bliver efterfulgt.

 

Man har mulighed for enten at bede en advokat om hjælp til oprettelsen af et testamente eller man kan gøre det selv. Det er i begge tilfælde vigtigt, at testamentet er oprettet efter reglerne, da man ellers kan risikere, at det bliver tilsidesat.

I nogle tilfælde kan det desuden være en idé at søge råd hos en revisor for at fastslå størrelsen af formuen.

 

Hvad enten man opretter testamentet med hjælp fra en advokat eller på egen hånd, kan det anbefales, at oprettelsen sker hos en notar på det lokale dommerkontor. Testamentet underskrives så i to eksemplarer, hvoraf det ene opbevares på notarkontoret og dermed er man sikker på, at det altid bliver fundet.

 

I forbindelse med oprettelsen af et testamente kan man oprette et såkaldt legat, hvor man med et bestemt beløb betænker en organisation. Hospice Forum Danmark har lavet en aftale med LegalDesk, der gør det muligt selv at oprette et sådant legat ved at udfylde en formular, som efterfølgende underskrives hos en notar.

Find formularen her

 

Det er naturligvis muligt at ændre et testamente. Det kan være, at man ønsker at ændre fordelingen eller at tilføje en nær ven eller en velgørende organisation. Proceduren for ændring er den samme, som da testamentet blev oprettet.

 

Såfremt du ønsker at oprette testamente helt eller delvist til fordel for Hospice Forum Danmark, er du velkommen til at henvende dig til Hospice Forum Danmarks sekretariat - 21 47 55 44.