Regler for fritagelse for arveafgift

Adgangen til frit at bestemme over sin formue er afhængig af ens familieforhold. 

 

  • Hvis man ikke er gift og heller ikke har børn, kan man frit disponere over hele formuen, når der oprettes testamente.
  • Hvis man har ægtefælle eller børn, er der begrænsninger for, hvor meget man selv kan disponere over. En ægtefælle og børn kan nemlig ikke gøres arveløse.De har krav på en såkaldt tvangsarv. Tvangsarven udgør en fjerdedel af, de værdier, du efterlader.  

Man har imidlertid mulighed for at støtte en forening ud af den del, der bliver tilbage, når tvangsarven er blevet fordelt.

 

Loven taler også om andre arvinger eller såkaldte arveklasser end ægtefælle, børn og børnebørn, som kan arve. Eventuelle arvinger i 2. og 3. arveklasse, som omfatter fjernere slægtninge, har ikke andel i tvangsarven. De skal derfor ikke nødvendigvis arve, hvis man ikke ønsker det. Et sådant ønske vil fremgå af et testamente. 

 

Der er stor forskel på, hvor høj en arveafgift, man skal betale i forhold til, hvor nært beslægtet man er med den afdøde. Arveafgiften vokser kraftigt, når der er tale om fjernere slægtninge eller intet slægtskab.

 

En række organisationer - deriblandt Hospice Forum Danmark - er fritaget for at betale arveafgift til staten.

De arvebeløb, man betænker Hospice Forum Danmark med, vil derfor gå ubeskåret til det gode formål.

 

Der findes desuden en mulighed for at anvende den såkaldte 30 % løsning, hvor man dels betænker en velgørende organisation, mens man samtidig efterlader mere til sine arvinger. Du kan se en video om løsningen på Legal Desks hjemmeside her.

 

Det kan være en idé at tage en advokat med på råd, hvis man er usikker på, hvilke regler der gælder.

 

Ligesom du altid er velkommen til at kontakte Hospice Forum Danmarks sekretariat - 21 47 55 44, hvis du ønsker at betænke os i dit testamente.