Frivillig på hospice

Alle hospicer har en bestyrelse, der i overvejende grad er sammensat af frivillige med forskellig baggrund og tilknytning. Det er en stor og spændende opgave at være med til lægge retningslinjerne for, hvordan det enkelte hospice virker.

 

Herudover er der frivillige på alle hospicerne, som kommer for at hjælpe med forskellige opgaver. De fleste steder er der en frivilligkoordinator tilknyttet enten som frivillig eller som ansat.

Frivilligkoordinatoren er i det daglige bindeleddet mellem de ansatte og de frivillige og sørger for, at opgaverne og de frivillige bliver matchet med hinanden, så det bliver til glæde og gavn for både frivillige, patienter, pårørende og personale.

 

I filmen kan du se og høre Charlotte Pugh, tidligere hospicechef på Sct. Maria Hospice i Vejle fortælle om det særlige ved frivillige på hospice.

De frivilliges arbejdsopgaver kunne være:

  • Det frivillige arbejde er integreret i hospicets daglige rutiner og medvirker til at skabe en hjemlig og varm atmosfære.
  • De frivillige påtager sig en værtinderolle, hvor de hjælper til ved måltider og hygger om patienterne og de pårørende. Værtinderollen er et supplement til den professionelle indsats.
  • De frivillige går gerne en tur med patienterne, klarer småindkøb eller læser op
  • De står ofte for sociale- og kulturelle arrangementer
  • Pynter op ved højtiderne og står for at lave salgsvarer.
  • Som frivillig binder man sig til de timer, man kan afse og bidrager til de opgaver, man har lyst til.
  • En frivillig skal være empatisk, have situationsfornemmelse, et godt humør, have respekt for sine medmennesker, et personligt engagement og respekt for de faglige grænser.
  • Den frivilliges indsats er ulønnet.
     

De frivilliges indflydelse er forskellig fra hospice til hospice. Det er derfor en god idé at kontakte det hospice, man ønsker at knytte sig til, for at høre nærmere om arbejdet og de kurser, man kan deltage i.

 

Har du lyst til at blive frivillig på et hospice, så kontakt frivilligkoordinatoren på det enkelte hospice at høre mere om mulighederne hos dem. 

Find oversigten over landets hospicer og deres kontaktoplysninger her