Omsorg i sundhed

Omsorg er et helt grundlæggende menneskeligt behov, der bliver særligt udtalt i en kritisk og usikker situation som fx, når man selv eller ens kære rammes af alvorlig sygdom. Men i et presset sundhedsvæsen har det til tider været vanskeligt at sikre denne omsorg.

 

I Hospice Forum Danmark og for hospicebevægelsen bredt, er omsorgen for såvel patient som pårørende helt afgørende og netop et af kerneelementerne i vores fundament; Hospicefilosofien.

 

Vi ser flere muligheder for at styrke omsorgen for døende og deres pårørende. Det kunne være ved at:

  • Styrkede kompetencer:  Ved at lave en målrettet indsats for at styrke kompetencerne indenfor palliation på Social- og Sundhedsskolerne, vil vi sikre, at plejen og omsorgen for døende på alle niveauer i sundheds- og pleje sektoren styrkes 
  • Styrket samarbejde: Et stærkt samarbejde på tværs af hospicer, plejecentre og kommunal hjemmepleje, så vi sikrer, at den døende får den rette omsorg og pleje uanset, hvor man er i sin sidste tid
  • Plejeorlov helt til det sidste: Der skal være mulighed for, at man kan bevare sin plejeorlov også selv om ens nære indlægges på hospice i den allersidste tid. Omsorgen for den døende og denne pårørende handler om at have tid og ro sammen i den sidste tid uanset, hvor den tid tilbringes
  • Inddragelse i eget forløb: Patient og pårørende skal gennem systematiske samtaler om livskvalitet, behandling og ønsker til den sidste tid inddrages i beslutninger, så vi sikrer, at deres ønsker respekteres.

 

Etisk Råds materialer omkring Omsorg i Sundhedsvæsenet