Hospicefilosofien

Den moderne hospicefilosofi er grundlagt af den engelske sygeplejerske, læge og socialrådgiver Dame Cicely Saunders i 1967 i England. Hospicefilosofien er i dag verdensomspændende og holdt sit indtog i Danmark i starten af 1990erne.

Hospice Forum Danmark arbejder for at udbrede kendskabet til hospicefilosofien både i befolkningen generelt og blandt de mange fagfolk, der arbejder med pleje og omsorg af alvorligt syge og døende.

 

Hospicefilosofien omfatter:

  • At skabe rammer, der giver de bedst mulige forudsætninger for livskvalitet og selvværd og en værdig død.
  • At yde en palliativ indsats som omsorg, pleje, smertelindring og sjælesorg for uhelbredeligt syge mennesker med en fremadskridende, dødelig sygdom, hvor kurativ behandling er opgivet.
  • At omsorg og pleje kan bidrage til at gøre menneskets sidste tid til en positiv del af livsforløbet, så den døende og dennes pårørende oplever en helhedsorienteret indsats, præget af åbenhed, betingelsesløs accept og bekræftelse af den syges værdi som menneske.
  • At yde støtte, vejledning og sjælesorg til den døendes pårørende før og efter tabet.
  • At hele indsatsen tilrettelægges under hensyntagen til individuelle behov og ønsker, idet alle opgaver løses i et tæt samarbejde med den syge og dennes pårørende.

 

Her kan du se en fil, hvor patienter, pårørende og personale fortæller om livet på hospice