Den frivillige indsats

At støtte op omkring den frivillige indsats, der ydes på og udfra landets hospicer er en af Hospice Forum Danmarks fornemste opgaver.

Involveringen af frivillige er helt grundlæggende i hospicefilosofien og dermed også et bærende element i Hospice Forum Danmarks arbejde og hospicearbejdet i Danmark i det hele taget.

 

Hospice Forum Danmark understøtter den frivillige indsats på og udfra hospicerne ved at afholde et årligt kursus med fokus på kapacitetsopbygning og netværksdannelse på tværs for frivilligkoordinatorerne. Ligesom der også afholdes et årligt seminar for de mange frivillige tilknyttet landets hospicer.

 

Dertil kommer et arbejde for at udbrede den viden og de erfaringer, der gøres med frivillige på landets hospicer, så tankerne fra hospicefilosofien kan komme endnu bredere ud. Hospice Forum Danmark udgav i 2012 bogen: "Frivillige på hospice" i forbindelse med Nordisk Frivilligprojekt.

 

Du kan læse meget mere om, hvordan man kan blive frivillig og hvad de mange frivillige laver i sektionen "Frivillige"