Hvordan kommer man på hospice

Et af de spørgsmål vi oftest bliver stillet i Hospice Forum Danmark er: "Hvordan kommer man på hospice?" - i videoen her får du svar på, hvordan man rent praktisk kan gribe det an at komme på hospice.

Vi har samlet de væsentligste informationer fra videoen i et info-ark, så du har oplysningerne samlet et sted.

 

Men det handler om, at man skal kontakte sin læge - det kan enten være ens praktiserende læge, hvis man er hjemme eller hospitalslægen, hvis man er indlagt. Det skal man, da det er lægen, der kan henvise en patient til en hospiceplads. Når hospice så modtager en henvisning laves en helhedsvurdering af den enkelte patient ud fra nogle nationale visitationskriterier.

 

Man kan sagtens henvises til mere end et hospice samtidigt. Hospicerne i Danmark er omfattet af reglerne omkring "frit sygehus valg".

 

Hospicerne i Danmark er selvejende institutioner, men de drives med en driftsoverenskomst med regionerne og på den måde er de en del af det offentlige sundhedsvæsen, hvor det er gratis for patienten at blive indlagt på samme måde som det er på et hospital.

 

Den specialiserede palliative indsats på hospice kan medføre, at patientens tilstand stabiliseres i en sådan grad, at patienten kan udskrives til eget hjem, enten for en periode for derefter at blive genhenvist til hospice, eller indtil livets afslutning.