Frivillighedsseminar 2011 - "Hvad vil vi som frivillige kendes på?"

Så har der været Frivillighedsseminar 2011 i Vejle. Det var en helt fantastisk dag ca. 100 frivlillige mødt frem fra hele landet og også 5 gæster fra Norge. Alle var klar til et seminar med foredrag og debat om holdinger og værdier i det frivillige arbejde. 

Notater efter gruppearbejdet:

  • Notater fra Work shop : Hvor stort et ansvar har man som frivillig overfor andre frivillige? Hent her
  • Spørgsmål og pointer fra grupperne der drøftede spørgsmålet: Hvordan bliver vi i ”at være” hos patienten, når der f.eks. er praktiske opgaver, der venter? Hent her
  • Spørgsmål fra grupperne, som drøftede spørgsmålet: Kvalitet ved måltiderne- hvordan bidrager den frivillige? Hent her
  • Hvad vil vi som koordinatorer kendes på – holdninger og handlinger? Hent her

 

Hvad fik du ud af dagen? 

Poul Erik Sørensen, Hospice Djursland, Rønde:
- Afgjort en spændende dag. Rie Skårhøj gjorde det godt. Jeg hæftede mig især ved hendes udsagn om, at det er vigtigt at være fælles om opgaverne og arbejde på tværs af de forskellige grupper. Hos os spiser vi eksempelvis ved et langt bord, og på den måde styrker vi klart både fællesskabet og motivationen. Det er afgjort en styrke for disse kurser, at vi får mulighed for erfaringsudveksling med andre frivillige, hører om deres problemer og succeser.

Poul Klingberg, KamillianerGaardens Hospice, Aalborg:
- Det slår mig, hvor stor forskel der er på strukturen de forskellige steder. I Aalborg arbejder vi meget alene, og står nok mest til ansvar for os selv og det arbejde vi har forpligtet os til. Det gør måske, at vi ikke altid får formidlet vores viden og erfaringer videre til nye frivillige. Så her har dagen budt på nogle spændende nye tanker og ideer om mere uformelle møder, som jeg tager med hjem. Vi er omkring 60 frivillige, så det er selvsagt en stor opgave.

Margit Rosenkilde-Hansen, Hospice Sønderjylland, Haderslev:
- Det var spændende at høre om, hvor forskellige forventninger vi frivillige og lederne kan have til hinanden. Netop bristede forventninger er nok ofte årsag til meget udskiftning. Det var også godt at høre om vigtigheden af fællesskabet. I Haderslev arbejder vi typisk 1-2 stykker sammen, sådan en dag her, hvor vi er 14 af sted sammen, giver det noget til fællesskabsfølelsen. De fleste af os kan helt sikkert godt bruge nogle at sparre med.