Frivilligseminar 2012 - Ånd og rødder

 

Hospice Forum Danmarks frivillighedsudvalg har d. 15/09 i 2012 for fjerde år i træk afholdt en temadag for frivillige fra hospicer i hele landet. Program og indhold for dagen bygger frivillighedsudvalget op på en evaluering af de tidligere afholdte temadage og ud fra ønsker fra de frivillige.

Ofte har deltagerne på temadagene fortalt at de gerne vil have god tid til at tale sammen og udveksle erfaringer ideer på temadagene. På den baggrund planlagde vi at den ene halvdel af temadagen i 2012 skulle give deltagerne disse muligheder.

Dagen blev planlagt sådan at der om formiddagen var et foredrag og eftermiddagen blev brug til en "Idecentrifuge".

  

Foredrag af Jens Maibom Pedersen

Om formiddagen havde vi Jens Maibom Pedersen til at holde foredrag. Vi ville gerne give deltagerne lidt ”filosofi” og input til eftertanke om frivilligrollen, og det bidrog Jens Maibom Pedersen på smukkeste vis til.

Jens Maibom Pedersen er til daglig forstander på Diakonhøjskolen i Aarhus, og der udover har han deltaget og deltager i meget diakonalt og frivilligt arbejde - så han har stor erfaring heri.

Jens Maibom Pedersen kaldte sit foredrag "Ånd og rødder" med undertitlen "Det kan godt være, at du er godsejer og jeg er karetmager - men".

Under disse titler talte Jens Maibom Pedersen om hvordan vi uanset titler og andre forskelligheder er lige, når vi udfører frivilligt arbejde og når vi støtter og hjælper hinanden.
Foredraget var fyldt med selvoplevede og sjove anekdoter - og sange - og der blev lyttet!
Det blev en god formiddag.

 

Efter en dejlig frokost, skulle eftermiddagen bruges til at inspirerer hinanden.

 
De frivillige i idécentrifugen

Vi havde på forhånd havde frivilliggrupper fra hospicerne om de havde en rigtig god ide fra deres hverdag på hospice, som de gerne ville tage med til mødet og vise, fortælle om og dele med andre. Det var der mange der gerne ville.
Så blev de medbragte materialer, brochurer og pjecer udstillet, og ”værterne” fra de enkelte hospicer fortalte om den udvalgte aktivitet fra deres hospice.

 

Der var 8 forskellige emner i idécentrifugen:

     Rønde: Glæden ved at skrive historier for patienter
     Ålborg: Frivillige på udebane
     Roskilde: Lav dit eget ”hospice”-kor med frivillige
     Lolland: Temaborde
     Vejle: Ligesom hjemme
     Måløv: Velkomst og Den gode patientkontakt
     Skive: Samtalecafe for frivillige
     Hvide Sande: Øko-have.

 
De øvrige deltagere på seminaret kunne så gå rundt mellem bordene og kigge, lytte og spørge.

Spørgsmål, svar og samtale summede i lokalet og ideer og inspiration blev udvekslet - og jeg er vidende om at man efterfølgende har taget nogle af hinandens ideer op på sit "eget" hospice - og det var jo det der var meningen! - så det er noget vi vil prøve igen.

  
I skrivende stund arbejder frivillighedsudvalget med at planlægge temadag i september 2013.

Jeg håber, at se mange af jer der.
 

Anne-Marie Bønløkke Larsen, formand for Hospice Forum Danmarks frivilligudvalg