Frivilligseminar 2019 - "Døden - Livet - Musikken og Fremtiden"

 

Onsdag d. 23. oktober 2019 afholdt Hospice Forum Danmark sit 11. frivilligseminar.

 

Dagen bød på foredrag af Stine Buje og Fie Oppenhagen Arildsen, der havde fokus på, hvad døden og det at leve med en livstruende sygdom kan lære os om livet. Der var besøg af Hanne Raffnsøe, der er musikterapeut på Svanevig Hospice - hun gav deltagerne en smagsprøve på musikterapien og endeligt engagerede de mange frivillige sig i et fremtidsværksted, hvor de fik lejlighed til at byde ind med tanker, idéer og ønsker til deres eget virke som frivillige på landets hospicer.

 

Vi har på film samlet nogle reaktioner på dagens oplevelser.

 

Hilmar Larsen, frivillig på Hospice Sydfyn fortæller her som sin oplevelse af oplægget fra Hanne Raffnsøe:

Jette Holck, frivillig på Svanevig Hospice fortæller om sin oplevelse af dagen og hvad der særligt har gjort indtryk på hende: 

Jytte Toftdal, frivillig på Sct. Maria Hospice fortæller om vigtigheden af at mødes og sin oplevelse af fremtidsværkstedet: 

Bag arrangementet står Hospice Forum Danmarks Frivillighedsudvalg, som sendte dette billede, da de et par uger inden seminaret var samlet for at lægge sidste hånd på dagen

Udvalget består af (bagerst fra venstre): Christian Hersker, Hospice Djursland, Lone Clemen, Arresødal Hospice, (forrest fra venstre) Birgitte Bülow, Svanevig Hospice og Hospice Forum Danmarks bestyrelse, Lisbeth Nielsen, Hospice Djursland og Ruth Bierre, Svanevig Hospice.