Udviklingsseminar 2009:
Frivillig Hospiceindsats i dag og i morgen

Opfølgning

 

På frivillig-seminaret kom der, i forbindelse med det afsluttende gruppearbejde, mange ønsker/behov fra de frivillige til Hospice Forum Danmark.
Disse ønsker/behov skulle ses som nye værktøjer, i den fremtidige værktøjskasse, og dermed være med til at opkvalificere de frivillige til fremtiden indsats.
Frivillighedsudvalget, har nu set på alle ønskerne, og har inddelt dem i tre kategorier.
Ønsker opskrives som fremsat, og er ikke redigeret af udvalget.

 

1. Ønsker/ behov, som efter udvalget mening bør/kan opfyldes lokalt.

 • Hygiejne kurser
 • Brandslukningskurser
 • Førstehjælpskurser
 • Kurser om at møde med patienter, der opfører sig anderledes.
 • Anerkendelse af den frivillige indsats.
 • Få flere unge med i den frivillige indsats.
 • Udflugter for frivillige.
 • Folder til det faster personale, om de frivilliges indsats.
 • Ønsker om fuldtid/fuld løn til koordinatorerne.


2. Ønsker/behov, som Hospice Forum Danmark bør/kan arbejde videre med.

 • ­Arrangerer/betale temadage for frivillige, med forskellige emner, f.eks. sorgbearbejdning,- etik i det frivillige arbejde,- støtte til børn, der har mistet,- døden og den døende.
 • Møder til inspirations- og erfaringsudveksling.
 • Arrangerer/betale kurser i fondraising.
 • Oprettelse af idebank på hjemmesiden, som kunne indeholde ideer til rekruttering, seniorpolitik, etniske frivillige, frivilligfordeling ( alder-køn o.s.v ).
 • Fælles ordforråd (Vågekoner/-mænd?)
 • Tage initiativ til kortlægning af koordinatorernes arbejdsforhold og organisatoriske rammer.
 • Arbejde politisk, for at få flere Hospicer på landsplan, herunder daghospicer og børnehospicer.
 • Oplysning til etniske grupper om tilbud til døende.
 • Inspiration fra udlandet/ møde med frivillige fra andre lande.
 • Være aktive i forbindelse med den Internationale Hospice-dag.
 • Anerkende / fremhæve den frivillige indsats.
 • Arrangerer/betaletværfaglige kurser.


3. Andre Ønsker/behov.

 • En tur for de frivillige til Operaen i København.
 • Udnævnelse af ”Årets Frivillige”.
 • Årlig week-end for frivillige –socialt samvær.