Støtteforening for Hospice Vendsyssel

Midgårdsvej 9

9900 Frederikshavn

http://www.hospice-vendsyssel.dk/stotteforeningen.html

Formand:

Klaus Nielsen

Middelbanke 57

9990 Skagen

klausskagen@gmail.com

30 25 47 05

 

Kasserer:
Bodil Vestergård
bodilv818@gmail.com 
26 45 24 80


Hospice:
Hospice Vendsyssel