Støtteforeningen for Hospice Sydvestjylland

Kirkegade 70

6700 Esbjerg

75123711

cb@kfum-kfuk.dk

https://www.hospicesydvest-venner.dk/

Formand:
Gertie Gorzelak
Hjertingvej 6 - 7.th
6710 Esbjerg V
gorzelak@esenet.dk 
40596706


Kasserer:
Christian Bendixen
cb@kfum-kfuk.dk 
21478011


Hospice:
Hospice Sydvestjylland