Støtteforeningen Hospice Djursland og Strandbakkehuset

Formand:
Egon Jensen
Skovbrynet 42
8500 Grenaa
ej-grenaa@stofanet.dk 
61 69 79 40


Kasserer:
Pia Hebsgaard
piaheb@hotmail.com 


Hospice:
Hospice Djursland