Bornholmske hospicepladser

Ullasvej 8

3700 Rønne

38 67 11 40

bornholmsregionshospital@regionh.dk

Antal pladser: 2

Etableringsår: 2017

Mails bedes sendt med att. Afsnit for Lindrende Behandling i emnefeltet.

 

De bornholmske hospicepladser er placeret på Afsnit for Lindrende Behandling på Bornholms Hospital og er til dig, der er trådt ind i livets sidste fase. Her er der mulighed for, at du kan få den pleje og omsorg, som gør, at din sidste tid bliver præget af tryghed, respekt og nærvær.

 

Oversygeplejerske:
Peter Juul
peter.juul@regionh.dk