Det gode palliative forløb

22. oktober 2022
Anker Fjord Hospice har siden 2019 i samarbejde med SOSU Skolen i Herning og Ringkøbing-Skjern kommune deltaget i udviklingsprojektet "Det gode palliative forløb". Projektet er evalueret og der er samlet værdifulde erfaringer.

Det hele startede med et spørgsmål om, hvordan man fra hospice kunne komme ud til flere, så endnu flere patienter og pårørende kunne få glæde af den viden og erfaring, man gennem årene har opbygget på Anker Fjord Hospice.


Det udviklede sig til et fælles projekt med kommunen og SOSU-skolen. Hensigten med projektet var dels at efteruddanne kommenenes sundhedsfaglige medarbejdere i det gode palliative forløb og dels at udvikle en samarbejdsmodel for overførsel af viden fra det specialiserede niveau på hospice til det basale palliative niveau på plejecentre og den kommunale hjemmepleje.


Man gik i gang med at se på, hvordan man bedst kunne klæde kommunens sygeplejersker og SOSU-assistenter og -hjælpere på til endnu bedre at kunne tale om det levede liv og til at håndtere de udfordrende samtaler, der følger med som en del af den almindelige pleje og omsorg for borgere, som nærmer sig livets afslutning.


Og der er ingen tvivl hos deltagerne om, at projektet har gjort den svære samtale nemmere. Men projektet har i sin kompetenceudvikling også fokuseret på en række andre faktorer som tidlig opsporing og identifikation af palliative behov, anvendelsen af total smertemodellen og livshistoriens betydning.

Et mål med projektet har udover styrkelsen af de gode palliative forløb i Ringkøbing-Skjern kommune også været, at man skulle udvikle en samarbejdsmodel for overførslen af viden fra det specialiserede palliative niveau på hospice til det basale palliative niveau på plejecentre. En model der kan inspirere andre kommuner til at indgå tættere samarbejder med et nærliggende hospice.


Kigger man på evalueringen af projektet er en af hovedkonklusionerne, at sundhedspersonalet har fået mere viden om det gode palliative forløb - og nok så væsentligt, at denne viden bliver anvendt i dagligdagen til at skabe ro og værdighed omkring den døende borger.


Også blandt undervisere og eleverne på SOSU-skolen er der tilfredshed med samarbejdsprojektet, som har været med til at skabe en rød tråd gennem uddannelsesforløbets styrkede fokus på palliation.


"Et samarbejdsprojekt af denne karakter er netop noget af det, der er brug for, hvis vi skal kunne sikre, at alle borgere med alvorlig sygdom får det rette palliative tilbud", lyder det fra Hospice Forum Danmarks formand Olav Nørgaard


."Det er jo langt fra alle borgere, der har brug for specialiseret palliation i den sidste tid og dermed en plads på hospice. Så at få bredt den enorme viden, som hospicerne har, ud til de mange dygtige sundhedsfaglige medarbejdere i den basale palliation, giver rigtig god mening i bestræbelserne på at sikre, at alle døende får det palliative tilbud, de har brug for," slutter Olav Nørgaard.