Frivilligkoordinator i en corona-tid

24. september 2020
Hvordan har det været at være frivilligkoordinator, når de frivillige i en periode ikke har kunnet komme på hospice?


Dette og en hel række andre spørgsmål omkring de udfordringer, corona-tiden har ført med sig i hverdagen på hospice, blev ivrigt diskutteret, da en del af frivilligkoordinatorerne var samlet til det årlige koordinatorkursus i denne uge.


Det har været vidt forskelligt, hvordan man har fundet ud af at få hverdagen til at fungere de seneste måneder på landets hospicer. Noget har gået sin vante gang, mens andet har været vendt godt og grundigt på hovedet. De fleste steder har det i perioder ikke været muligt for de mange engagerede frivillige at komme i huset. Og det gør jo helt naturligt også, at rollen som frivilligkoordinator for netop disse frivillige har været et stykke fra "normalen".


For hvordan koordinerer man i grunden frivillige, der sidder derhjemme? Og hvordan kan man tilpasse sig til de mange nye retningslinjer, der med jævne mellemrum meldes ud? Og hvordan holder man gejsten oppe hos de frivillige, som sidder og ivrigt venter på at komme i gang igen? Og ikke mindst, hvor længe mon den her såkaldt "nye normal" skal vare?


Der var ingen klare og entydige svar på spørgsmålene, men på vanlig vis benyttede koordinatorerne kurset til at få snakket tingene godt og grundigt igennem med hinanden.