Frivilligseminar 2022 - Frivilligt arbejde i palliation

01. november 2022
På en smuk efterårsdag samledes 100 frivillige fra 18 forskellige hospicer rundt om i Danmark til årets frivilligseminar ved Lillebælt. En spændende dag med mulighed for ny viden og gensidig inspiration.


Årets frivilligseminar havde tema omkring de frivillige på hospice. De frivillige har en uundværlige rolle i dagligdagen på hospice, både i mødet med patienter og pårørende, men også i samarbejdet med personalet.


Dagens første oplæg var med Karen Marie Sangild Stølen, lektor på Sygeplejerskeuddannelsen, tidligere hospice sygeplejerske, og har netop afsluttet en Ph.d. hvor hun har undersøgt frivilliges rolle indenfor det palliative felt, herunder også på hospice.


Karen Maries oplæg havde afsæt i at danskerne lever længere, mange med flere komplekse sygdomsforløb, så derfor er der brug for øget palliativ støtte i fremtiden, og her har de frivillige en vigtig rolle. Men hvad er den frivilliges rolle i fremtiden, hvor bevæger det "frivillige arbejde" sig henad, hvad ønsker den frivillige når de melder ind på at blive frivillige, og hvordan rekrutterer man fremtidens frivillige? Spændende spørgsmål som hun kom med nogle bud på og tendenser omkring, på baggrund af hendes forskningsprojekt.


Hun kom også omkring de frivilliges rolle over for patienter og pårørende, og også snitfladen til personalet, og hvordan man får et frugtbart samarbejde til at fungere i en anerkendelse af hinandens roller i dagligdagen på hospice. I dag findes der meget lidt forskningsbaseret viden om frivillighed og samarbejde i den afsluttende del af livet. Karen Marie Sangild Stølens budskab var at det bør være en del af grunduddannelsen på sygeplejerskestudiet, og der skal være mere fokus på det i efteruddannelserne.


Sundhedsvæsenet er presset og vil også være dem fremover på det palliative felt. Et andet budskab var derfor også, at det politiske niveau skal forstå at frivillige ikke skal overtage fagprofessionelles opgave, så forsvinder de frivillige - man skal forstå frivillighedens væsen.


Forsamlingen arbejdede herefter med nogle spørgsmål fra oplægsholderen, og der var en livlig debat efter det inspirerende oplæg.


Eftermiddagen stod på et oplæg fra Simon Berg, Ph.d. og tidligere hospicefilosof på Ankerfjord Hospice.


Hans oplæg var tog deltageren med på en filosofisk rejse, hvor han præsenterede nogle af de erfaringer og resultater fra sin forskning om hvad filosofi kan i sundhedsvæsenet.


Han talte bl.a. om at vi skal blive bedre til at være i at vi skal dø og være med døende. Her er de frivilliges rolle ude på hospice af stor betydning i arbejdet med eksistentiel og åndelig omsorg, her talte han bl.a. om begrebet væredygtighed. Væredygtighed; de frivilliges plads i et system med krav og andre professioner - at stå udenfor driften - bare det at være med et andet menneske, er en del af værdien.


I den frivilliges væren med patienter eller pårørende pegede han på Den filosofiske samtale som et bud på en metode. At det er samtalen i sig selv der har værdien, man har ikke noget mål med samtalen, den skal ikke føre til en beslutning, eller afkaste noget bestemt information. En samtale for samtalens skyld.Der var masser af inspiration til hvordan man kan arbejde med sin egen rolle som frivillige og udvikle sig i forhold til "den gode samtale" Samtaler som nogle gange kan være dybe og tunge, men også kan have en lethed, når der bliver fortalt gode historier eller sjove minder fra et levet liv.