Hospice i børnehøjde

19. december 2020
Det kan være en vanskelig udfordring at tale med børn og unge om døden, men det er en vigtig samtale og derfor har Hospice Limfjord udviklet et undervisningsmateriale, der skal hjælpe samtalen på vej.


"Hospice i børnehøjde" er udviklet med udgangspunkt i de mange elever, der gennem de seneste år har besøgt Hospice Limfjord og det er forhåbningen, at tanken om at invitere elever indenfor på hospice, så de her kan mødes i deres mange spørgsmål om døden og livet med en uhelbredelig sygdom, kan udbredes til hele landet.


Materialet er bygget op omkring 8 hovedtemaer, som sættes sammen afhængigt af, hvor gamle eleverne er og hvor meget tid, de har til at arbejde med besøget på hospice. Man kommer rundt om det at leve med en uhelbredelig sygdom, hvordan det er at arbejde på hospice, aktiv dødshjælp, tegn på at døden er nær, ritualer ved livets afslutning og endeligt hvordan det er at være unge og have uhelbredelig sygdom i familien. Der er også indtænkt rundvisning på hospice og naturligvis masser af tid til spørgsmål fra eleverne.


Erfaringerne fra Hospice Limfjord viser, at eleverne har masser af spørgsmål, når de opdager, at de står overfor voksne, som både kan og tør svare på alt det, eleverne er nysgerrige på omkring døden. Det er en del af formålet med projektet, at man gerne vil være med til at bryde tabuet omkring døden - både ved helt direkte selv at tale med eleverne om døden, men også ved at indbyde dem til at gå hjem og fortælle deres forældre om oplevelserne omkring besøget på hospice.


Man kan læse mere om projektet og materialerne på Hospice Limfjords hjemmeside - samme sted kan man også se, hvordan man får fingre i bogen, får hjælpe til selv at komme i gang eller booker et besøg.