HOSPICE SJÆLLAND SKAL OPKVALIFICERE PLEJEPERSONALE

13. juli 2020
Hospice Sjælland skal være med til at opkvalificere Roskilde kommunes plejepersonale

Der er gennem de sidste 25 år oparbejdet en betydelig viden på danske hospicer, og med hospiceloven i 2007 og etablering af mange nye hospicer i hele landet er denne viden bredt ud.

Men det er vigtigt, at det ikke kun er de godt 4 procent af befolkningen som dør på hospice, der får glæde af denne palliative viden.

Der ligger store muligheder i at den palliative specialiserede indsats bredes ud til plejehjem. Derfor er der stor ros til Roskilde kommune for at tage dette initiativ. Det viser virkelig, at man tager ansvar og vil de ældre og døende borger det godt.

Samarbejde på tværs af vores sektorer er nøglen til at udbrede viden

Tilsvarende er det det prisværdigt, at Hospice Sjælland kommer uden for murene og hjælper folk gennem den sidste tid. Vi er i Hospice Forum Danmark sikre på, at de pårørende får stor glæde at dette initiativ.

Olav Nørgaard, landsformand Hospice Forum Danmark


Samarbejdsaftale mellem Hospice Sjælland og Roskilde Kommune

Hospicepladser på nyt plejehjem