Hvordan ser fremtidens hospice ud?

23. april 2024

Den 10. april 2024 afholdte Hospice Forum Danmark i samarbejde med Støtteforeningen for Hospice Østjylland en politisk høring på Christiansborg under kyndig ledelse af tv-lægen Peter Qvortrup Geisling.

Høringens omdrejningspunkt var, hvordan vi i fremtiden bliver endnu bedre til at udvikle palliationsområdet, og at der er mangel på hospicepladser, da 1/3 af de visiterede patienter ikke når at få en hospiceplads.

Vi har brug for flere hospicepladser
Et af høringens helt store temaer var mangel på hospicepladser, hvilket både Olav Nørgaard fra Hospice Forum Danmark og Villy Helleskov fra Støtteforeningen for Hospice Østjylland kom ind på i deres oplæg.

Her kunne de to fortælle, at omkring en tredjedel af de visiterede patienter ikke når at komme på hospice. Dette problem kan afhjælpes ved at oprette flere hospicepladser. Helleskov lagde især vægt på, at nærhed til hospice er afgørende, og derfor kan det give god mening at kigge mod Skanderborg og andre større byer uden et hospice men med et stort befolkningsgrundlag.

Hospice skal ud i den primære sektor
Et andet vigtigt fokusområde handlede om, hvordan hospice kan og bør få en større og mere central rolle i fremtiden for endnu flere patienter end de, der i dag får glæde af et hospicetilbud. Fælles for de fleste af dagens oplæg var derfor et forslag om, at den store viden og praksiserfaring, der findes på hospiceområdet, i højere grad skal bredes ud til den primære sektor, så også plejecentre, hjemmeplejen og andre kan få glæde af den viden, der er på hospice.

En tidligere og større rolle
Ifølge oplægsholdere fra blandt andre Kræftens Bekæmpelse, Alzheimerforeningen og Lungeforeningen bør den palliative indsats, herunder også på hospice, i langt højere grad end tilfældet er i dag inkludere andre patientgrupper end de kræftramte. Det kan blandt andet opnås ved at lade hospice spille en langt større og tidligere rolle med dags- og ambulante funktioner.

Drømmer om at favne bredere

Hospice Forum Danmark drømmer om, at hospice får en rolle i langt flere patientforløb - langt tidligere end tilfældet er i dag. Dels fordi mange eksistentielle problematikker melder sig i det tidligere terminale forløb og dels fordi mange patienter føler sig alene, når der ikke er udsigt til mere helbredende behandling. Andre patientgrupper kommer slet ikke på hospice i den udformning det har i dag, enten fordi de ikke kan eller skal flyttes. Her vil det i vores optik give mening, at hospice havde en palliativ udekørende funktion.

 

Hospice Forum Danmark foreslår, at fremtidens hospice bør byde ind med:

  • Uddannelse og efteruddannelse af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og andre
  • Vidensdeling på tværs og mellem det basale og specialiserede palliative enheder herunder også social-og sundhedsassistenter
  • Ambulatorieforløb for borgere i et tidligt terminalt stadie for at yde omsorg og forebygge overbehandling
  • Indlæggelse af døende borgere, hvor indlæggelse på en medicinsk afdeling ikke giver mening
  • Flere hospicepladser

 

Afsluttende politisk debat

Afslutningsvist fik fire folketingsmedlemmer ordet til en politisk paneldebat:

Per Larsen (C), Louise Brown (LA), Kirsten Normann Andersen (SF) og Flemming Møller Mortensen (A).

De fire politikere tilkendegav samstemmigt, at de så et stort potentiale i, at man i fremtiden kan styrke det palliative område ved at lade landets hospicer spille en endnu større rolle.

Hospice Forum Danmark glæder sig over den politiske velvilje og er spændte på at se, hvad fremtiden bringer.