Kompetenceløft til læger i at tage den nødvendige samtale

21. januar 2023
Nu skal en ny uddannelse for læger være med til at ruste dem bedre til at tage den nødvendige og svære samtale.

I det danske sundhedssystem sker der overbehandling af patienter med livstruende sygdom, som ikke er til gavn for patienterne Heldigvis er der kommet øget fokus på at skabe en værdig afslutning på livet, når behandling ikke længere giver mening. Der er en øget erkendelse af at det er vigtigt som sundhedsprofessionelle at tage en samtale med patienterne om, hvilke ønsker de har for den sidste tid.

Nu skal en ny uddannelse for læger være med til at ruste dem bedre til at tage den nødvendige og svære samtale. Et kompetenceløft til at turde tale om døden og sammen med patienten planlægge, hvad der skal ske i den sidste tid.

Hospice Forum Danmark hilser den nye uddannelse velkommen, et initiativ som gennem en årrække er blevet anbefalet fra flere sider. Det er også en af HFDs anbefalinger at vi ikke skal overbehandle, men skabe lindring og værdighed for patienter med livstruende sygdom.

Uddannelsen vil også være med til at sætte fokus på, at flere forskellige patientgrupper kan have gavn af palliativ (lindrende) behandling og en plads på hospice. I dag er det især kræftpatienter, der er fokus på, men også f.eks. hjerte- og lungepatienter er patientgrupper, kan der med fordel komme mere fokus på.

Uddannelsen er et samarbejde mellem Danske Regioner og Dansk Selskab for Palliativ Medicin. 28 læger er gået i gang med uddannelsen, og skal bl.a. undervises af præster og egne kollegaer. Den nye uddannelse er et vigtigt skridt i den rigtige retning, og næste år går endnu et hold læger i gang.

 

Hospice Forum Danmark anbefaler:

Bredere fokus på palliative behov: Vi skal sikre, at det ikke blot er kræftpatienter, der får tilbuddet om specialiseret palliation og dermed hospice. Rigsrevisionen påpeger omfattende ulighed i diagnoser. Ud af 1000, der dør af kræft, henvises 640 til specialiseret palliation, mens tallet er 20 gange mindre for patienter med hjerte- og lungesygdomme, hvor blot 34 ud af 1000 henvises. Løsningerne er klare henvisningskriterier, kendte i alle relevante specialer - og særlige enheder på hospice og hospitaler gearet til at modtage disse grupper.

Ret til samtaler om livskvalitet og behandlingsniveau: En indsats målrettet et brud med tabuet om døden i samtaler mellem patienter, pårørende og professionelle, er en vigtig men også svær udfordring. Vi kan komme et stykke ved at gøre samtalen til en ret, men måske ikke langt nok til at det udfolder sig i praksis. Det er vigtigt at skabe kompetencer, rammer og rutiner, der sikrer, at samtalerne bliver et reelt tilbud, som patienter får, så retten skal kombineres med kompetenceudvikling hos de sundhedsprofessionelle.

Læs flere anbefalinger her på hjemmesiden under: VORES FOKUS