Lad valget være et sundhedsvalg - det handler om omsorg

24. oktober 2022
Hospice Forum Danmark har i forbindelse med valgkampen frem mod folketingsvalget skrevet følgende debatindlæg

Vores sundhedsvæsen har mange udfordringer. Når sundhedsøkonom Jes Søgaard inden sommerferien udtalte, at der er en reel risiko for, at sundhedsvæsnet bryder sammen. Samtidig erkender direktøren for Sundhedsstyrelsen, at vi har skabt nogle jobs, som folk ikke kan trives i, så der er grund til at lytte til alarmklokkerne.


Alenlange ventelister til høreapparater, hofte- og knæoperationer, kan vi også forholde os til. Men når Etisk Råd i en rapport konstaterer, at omsorgen er på vej ud af sundhedsvæsenet, så rammer det de svageste, de ældre, de døende og ikke mindst deres pårørende meget hårdt.


Vi må også konstatere, at nogle af vores hospicer også har vanskeligheder med at rekruttere sygeplejersker, og det har betydet lukkede senge. Vi har behov for, at nogen tænker strategisk og fremadrettet. Det er uacceptabelt at 1/3 af de borgere, som visiteres til hospice, ikke kommer der. Og det er mindst lige så uacceptabelt, at vi reelt ikke ved, hvad der sker med dem i stedet. Derfor er vi her og nu nødt til at satse på vidensdeling og uddannelse, der giver et fagligt kompetenceløft på hele området. Mens vi også, inden længe, må se på at sikre den rette kapacitet.


I Hospice Forrum Danmark ser vi rigtigt gerne, at den faglige viden på hospice får lov til at brede sig ud i vores ældrepleje og ældrecentre. Vi har gennem mange år oparbejdet en stor viden, som hele samfundet bør få glæde af. Hospicerne er et sted, hvor vi tør tale om døden og vi kan invitere mange flere mennesker ind, når de bliver uhelbredeligt syge. 


Uanset sygdom så kan vi altid gøre noget. Omsorgen er vigtig, og det er rigtigt vigtigt, at den syge og de pårørende får et reelt billede af de muligheder, der er. Det gælder ikke kun for de få, der er så privilegerede, at de kommer på hospice.


Hvad er konsekvensen for vores velfærdssamfund, hvis vi ikke går den vej? Vi har brug for politikere, der vil skabe det rum. Tænk på det, når du skal afgive din stemme. Det er sund fornuft. Men vi har brug for politisk hjælp til at komme i mål.