Seks børn tog sammen de første spadestik

09. november 2019
Seks synkrone spadestik startede Strandbakkehuset - Vestdanmarks første børne -ungehospice.


Byggeriet blev dermed officielt sat i gang, da seks børn sammen fortog første spadestik. Seks børn, tre fra Vendsyssel, én fra Himmerland og to fra Djursland i alderen fra 2 år til 13 år havde fået æren af at tage dette allerførste spadestik sammen med en til lejligheden specialkonstrueret spade med seks blade. Det klarede de bare rigtigt flot.


Der var forinden taler af bestyrelsesformanden for Hospice Djursland og Strandbakkehuset Jørgen Keinicke, som bl.a. takkede de fonde og de ildsjæle som har haft betydning for at føre projektet frem til første spadestik.


Hospiceleder Dorit Simonsen indledte sin tale med Piet Heins digt "Du skal plante et træ" og dermed den forskel, Strandbakkehuset vil kunne forventes at have for børn og unge med livstruende eller livsbegrænsende sygdom og for deres familier.


Med visionen LIV - LEG og LINDRING ønsker man at bibringe de familier som kommer på Strandbakkehuset den højest mulige livskvalitet i den sårbare livssituation, de befinder sig i.


Region Midtjylland som økonomisk skal drifte det nye børne-ungehospice var repræsenteret ved regionsrådsformand Anders Kühnau, der også glædede sig over, at Strandbakkehuset nu bliver en realitet. De var i regionen intet meget imponeret over at det på blot 11 måneder er lykkedes at indsamle 15,8 mio. kr. han glædede sig over, at man i regionsrådet havde besluttet at placere det vestdanske børne-ungehospice i Rønde ved siden af Hospice Djursland - det var for ham den helt rigtige placering.


Mellem talerne og inden bobler og kagemand var der et smukt musikalsk indslag af den århusianske babershop-gruppe Clementones. Gruppen består af fire unge meget velsyngende mænd.


 Et færdigt Strandbakkehus forventes at kunne indvies i november næste år.


Du kan se flere billeder fra arrangementet på Hospice Forum Danmarks Facebookside og læse meget mere om Strandbakkehuset på deres egen hjemmeside