Strandbakkehuset åbner dørene

10. december 2020
Med åbningen af Strandbakkehuset i Rønde får Vestdanmark sit eget børne- og ungehospice, så endnu flere familier kan få den tiltrængte hjælp.


For godt et år siden blev det endeligt besluttet, at der skulle bygges et vestdansk børnehospice i Rønde ved siden af Hospice Djursland og siden er det gået stærkt - endda rigtigt stærkt. For i mandags stod byggeriet færdigt, møblerne er pakket ud, alting er sat på plads og personalet er klar til at tage imod de første familier i løbet af ugen.


Se sygeplejerske, Stine Hedegaard fortælle om sin rolle som sygeplejerske i Strandbakkehuset

 

Men før familierne kom var der en helt særlig gæst, som fik en rundvisning af Hospicechef, Dorit Simonsen. For der er mange, der har været involveret i forberedelserne af hospicet, men en af dem, hvor det betyder ekstra meget, at der nu kommer et tilbud til børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomme, er Caroline Klokmose. Hun fik leukæmi som 2-årig. Og igen som 16-årig. Derfor har hun erfaringer på egen krop og har spillet en afgørende rolle i tilblivelsen af hospicet. Hun har fået lov at komme med alle sine input og gode råd i planlægningsfasen set fra den unges perspektiv.


Når man er ung og alvorligt syg, har man brug for noget normalitet, der ikke ligner et sterilt hospital. For så føler man sig mere syg. Og det er netop en af de mange forskelle, der er på et børne- og unge hospice sammenlignet med en børneafdeling på sygehuset. For som Caroline siger til DR:

" Det ville have været rigtig rart med et sted, der var beregnet til mig. På børne- og ungeafdelingen var der fokus på det medicinske. Jeg havde brug for, at der var fokus på mig som en ung".


Se indslaget på DR, hvor Caroline bliver vist rundt af hospicechef, Dorit Simonsen


Der har været utroligt mange mennesker involveret i det arbejde, der er gået forud for åbningen af det bare andet børne- og unge hospice i Danmark. Børn, unge, ældre, foreninger, virksomheder og fonde har hver især ydet bidrag, der har været med til at sikre det økonomiske fundament for det flotte byggeri, der skal danne rammen om omsorg og lindring for de syge børn og deres familier. Rotary-klubber har samlet penge sammen for at sikre, at der bliver skabt nogle gode rammer for udendørs leg og samvær, skoleklasser har arrangeret sponsorløb, familier har deltaget i forskellige indsamlingsevents lige som Støtteforeningen Hospice Djursland og en lang række fonde har ydet ganske betragtelige beløb i støtte. Alt sammen for at sikre de bedst mulige rammer for de familier, der har så stor brug for den hjælp og støtte, som Strandbakkehuset skal give.


Og opbakningen fra så mange har gjort stort indtryk på Dorit Simonsen, der er hospiceleder for både Hospice Djursland og Strandbakkehuset.

"Det er børn, der har tænkt på, at nogle børn og familier har det svært og vil støtte dem. Vi har fat i noget, som har betydning. Det må have en betydning for befolkningen, når de støtter op. Jeg bliver glad og ydmyg over for det", siger hun til DR.


Et børne- og ungehospice adskiller sig fra de hospicer, vi allerede kender for voksne ved, at langt de fleste børn og unge udskrives igen. På et hospice for voksne udskrives ca. 20 % af patienterne, mens det for et børne- og ungehospice vil dreje sig om op mod 80 %.


Når et barn eller en ung indlægges på hospice, vil familien følge med og der vil være fokus på også at drage omsorg for forældre og ikke mindst raske søskende, så hele familien får den omsorg og støtte, de har brug for i de udfordringer, der er forbundet med at have et barn med en livsbegrænsende sygdom.