Vestdansk børnehospice i Rønde

06. september 2018
Regionsrådet i Region Midtjylland indstiller til ministeriet, at et vestdansk børnehospice placeres sammen med Hospice Djursland i Rønde.


Som et led i det netop indgåede budgetforlig i Region Midtjylland kom også aftalen om, hvor man fra regionens side vil indstille til Sundhedsministeriet, at et nyt børnehospice i Vestdanmark placeres.


Valget faldt på en placering i Rønde i sammenhæng med Hospice Djursland, hvor formanden for bestyrelsen glæder sig over beslutningen. Jørgen Keinicke ser en række fordele i at placere børnehospicet i sammenhæng med et eksisterende hospice, da der vil være mulighed for at trække på den ekspertise, der allerede er i huset.


Fra Hospice Forum Danmarks side er vi glade for, at man i Regionsrådet har valgt at vægte fagligheden i valget af placering og at der samtidig er afsat yderligere 700 t.kr. fra regionens eget budget til driften af børnehospicet, så det økonomisk kan hænge sammen. Ekstrabevillingen fra Region Midtjylland løser dog ikke udfordringen med at sikre den fulde finansiering af børnehospice på lang sigt. Her ønsker vi fortsat, at der sikres fuld finansiering af børnehospice i både Øst- og Vestdanmark på finansloven.


Den endelige beslutning omkring placering af det vestdanske børnehospice ligger i Sundhedsministeriet og det er endnu uvist, om der kommer andre ansøgninger til puljen, end den Region Midtjylland indsender.