Hospice Forum Danmark afholder hvert år i maj måned generalforsamling og årsmøde.

Nu er generalforsamlingen og årsmødet vel overstået - og det blev en rigtig god dag, med mange spændende indlæg.

Nyheder fra årsmødet:

Efter årsmødet kan følgende ting ses på denne side:

------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående er oplysninger som var udsendt før årsmødet.

Alle er velkommen til både generalforsamlingen og årsmødet, men man kan naturligvis også bare komme til årsmødet. Der er indskrivning inden generalforsamlingen og igen inden årsmødet.

Dato:  Lørdag den 17. maj 2008
 
Sted:   Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, Odense S
 
Pris:  Prisen for deltagelse i generalforsamling og årsmøde (incl. morgenkaffe, frokost med 1 øl/vand, årsmødeafgift og eftermiddagskaffe med brød) er i år fastsat til kr. 300,- 

 

For delegerede er deltagelsen i år dog gratis.
 
Tilmelding:                   

 

Bindende tilmelding sker senest onsdag den 30. april 2008 til Hospice

Forum Danmarks kasserer, Else Marie Lerche - via mail til kasserer@hospice.dk.
 

Ved tilmeldingen oplyses for alle deltagere:

 • Navn
 • postadresse
 • telefonnummer
 • evt. e-mail adresse og
 • hvilken forening/person, der skal faktureres for deltagelsen.

 

Dagens program:

9.30 – 10.00  Ankomst, registrering, kaffe/te med brød
 

10.00 – 11.45  Ordinær generalforsamling

 

  • Forslag til vedtægtsændringer - hent her

 

11.45 – 12.00  Ankomst og registrering årsmødet
 

12.00 – 12.45  Frokost
 
12.45 - 13.00  "Markedspladsen" åbner
 
13.00  Årsmødet åbnes af landsformanden
 
13.15  Temaforedrag over årsmødets emne:

 

”Rødder og Vinger ……. Hvordan fastholder vi hospicefilosofien og udvikler indsatsen?”

 

Ved sygeplejerske, udviklingskonsulent og forfatter Rita Nielsen, Hellerup

Spørgsmål og debat om årsmødets emne.
 

14.30 - 15.00  Kaffepause og besigtigelse af ”Markedspladsen”

 • Den frivillige indsats på hospice og i hjemmene – et idéoplæg (ved Frivillighedsudvalget)
 • Hospice Forum Danmarks Intranet – præsentation af de nye muligheder (ved PR- og Informationsudvalget)

15.00 – 16.30  3 samtidige workshops

 • A: ”Den frivillige hospice-indsats på hospice og i hjemmene”
  Indleder: Sygeplejerske Lise Erbs – frivilligkoordinator for Hospice Sydvestjylland
  og leder af Aflastningstjenesten i Esbjerg og Varde
 • B. ”Arbejdet og samarbejdet i en støtteforenings bestyrelse”
  Indleder: Sygeplejerske Susanne Hogrefe, Ebeltoft – formand for Støtteforeningen
  Hospice Djursland
 • C. ”Arbejdet og samarbejdet i en hospice-bestyrelse”
  Indleder: Skoleinspektør Martin Bach-Vilhelmsen, Skive, formand for Hospice
  Limfjord

 

16.30 – 16.45  Konklusioner v. landsformanden