Hospice Forum Danmark afholdte den 2. maj generalforsamling og årsmøde.

Her kan man læse om årsmødet, se billeder fra mødet og læse om de beslutninger der blev taget på generalforsamlingen.

 

Pressemeddelelser efter årsmødet:


Oplysninger før mødet:

Efter årsmødet:

 

 

Nedenstående er oplysninger som er udsendt før årsmødet.

Alle er velkommen til både generalforsamlingen og årsmødet, men man kan naturligvis også bare komme til årsmødet. Der er indskrivning inden generalforsamlingen og igen inden årsmødet.

Dato:  Lørdag den 2. maj 2009
 

Sted:  Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, Odense S
 
Pris:

Prisen for deltagelse i generalforsamling og årsmøde (incl. morgenkaffe, frokost med 1 øl/vand,
årsmødeafgift og eftermiddagskaffe med brød) er i år fastsat til kr. 300,-.

 

Tilmelding:
Bindende tilmelding sker senest onsdag den 8. april 2009 til Hospice Forum Danmarks sekretariat - via mail til sek@hospice.dk.
 
Ved tilmeldingen oplyses for alle deltagere:

  • Navn
  • postadresse
  • telefonnummer
  • evt. e-mail adresse og
  • hvilken forening/person, der skal faktureres for deltagelsen.

Dagens program:

9.30 – 10.00  Ankomst, registrering, kaffe/te med brød

 

10.00 – 11.45 Ordinær generalforsamling

11.45 – 12.00  Ankomst og registrering årsmødet
 

12.00  Frokost
 

12.30 - 13.30  "Markedspladsen" åbner
 

13.30  Velkomst ved landsformanden
 
Sang
  

13.40  Tale ved professor, dr. Scient.
Peter Øhrstrøm, Aalborg Universitet

Emne: ”Den etiske dimension i hospice-arbejdet”

Efterfølgende spørgsmål og debat om emnet.

 

14.55 – 15.25­­­  Kaffepause og besøg på ”Markedspladsen”

 

15.25  Tale ved centerchef for Palliativt Videncenter, magister i kultursociologi,
Helle Timm, København

 

Emne: "Den palliative indsats i Danmark med særlig fokus på hospicers opgaver og ansvar for den samlede udvikling"

 

Spørgsmål og debat om årsmødets 2. emne.

 

16.40  Afslutning ved landsformanden