Hospice Forum Danmark afholdte lørdag den 9. april generalforsamling og årsmøde.

 
Årsmødet er nu vel overstået. Det var en rigtig god dag, med mange gode indlæg, en god debat og masser af liv på markedspladsen. Tak til alle som deltog!

 

Bilag efter årsmøde og generalforsamling:

Herunder kan man se program for årsmødet og dagsordenen for generalforsamlingen.

 Dato: Lørdag den 9. april 2011
 
 Sted: Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, Odense S
 

Pris:

Prisen for deltagelse i generalforsamling og årsmøde (incl. morgenkaffe, frokost med 1 øl/vand,
årsmødeafgift og eftermiddagskaffe med brød) er i år fastsat til kr. 350,-.
  
Tilmelding:
Bindende tilmelding sker senest lørdag den 19. marts 2011 til Hospice Forum Danmarks sekretariat - via mail til sek@hospice.dk.
 
Ved tilmeldingen oplyses for alle deltagere:

  • Navn
  • postadresse
  • telefonnummer
  • evt. e-mail adresse og
  • hvilken forening/person, der skal faktureres for deltagelsen.

 

Dagens program:

9.00 – 10.00  Ankomst, registrering, kaffe/te med brød
 

10.00 – 11.45  Ordinær generalforsamling

11.45 – 12.00  Ankomst og registrering årsmødet
 

12.00  Frokost
 
12.30 - 13.30  Markedspladsen åbner.
Støtteforeninger og hospicer vil have opstillet stande og fremlagt præsentationsmaterialer. Frivilligkoordinatorer vil informere om
den frivillige hospiceindsats på deres hospice og i private hjem.
Informationen fortsætter i eftermiddagens kaffepause.
 

13.30 Velkomst ved landsformanden
 
Sang
  

13.40  Tale ved Hospicechef ved Sct. Maria Hospice i Vejle Kirsten Kopp
Emne: ”Hospiceudviklingen i de næste 10 år”

Efterfølgende spørgsmål og debat om emnet.
 

14.55 – 15.25­­­  Kaffepause og besøg på ”Markedspladsen”

 

15.25  Tale ved Cand. Psych. Niels Peter Agger, medlem af bestyrelsen i Foreningen for Palliativ Indsats
Emne: "Hospiceudviklingen i de næste 10 år"

 

Spørgsmål og debat om årsmødets 2. emne.

 

16.40  Afslutning ved landsformanden

 
Bilag til Generalforsamlingen: