Hospice Forum Danmark afholder lørdag den 20. april 2013
generalforsamling og årsmøde.
 

Her vil der komme informationer omkring Hospice Forum Danmarks generalforsamling og årsmøde!

 

Dato:  Lørdag den 20. april 2013
 

Sted:  Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, Odense S
 
 

Herunder vil der komme diverse breve og bilag vedr. generalforsamlingen efterhånden som de bliver klar.

 

 

Bilag til Generalforsamlingen:

Bilag efter generalforsamlingen

Årsmødet:

  • Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, talte på Hospice Forum Danmarks årsmøde om DSR's undersøgelse vedr. indsatsen på hospicer. Undersøgelsen konkluderer, at flere og flere ønsker at tilbringe deres sidste tid på hospice. Grete Christensen udtaler endvidere:
    - Jeg har selv været ude på to af de hospicer, hvor vi har medlemmer, og har fået et meget fint indtryk af, hvor meget de bliver brugt, hvor stor efterspørgselen er og at behovet for hospicepladser stiger i disse år.

  • Hospiceleder Dorit Simonsen, Hospice Djursland
    Hvorfor er der behov for daghospicer
    Hospiceleder Dorit Simonsen talte på Årsmødet omkring de tanker Hospice Djursland har gjort sig om behovet for og formålet med, at der i Danmark som et nyt tiltag kunne blive etableret palliative dagtilbud på hospicerne. Med et palliativt dagtilbud vil hospicerne kunne medvirke til at udbygge tilgangen til den specialiserede palliative indsats og måske medvirke til unødige indlæggelser på hospital. Men vigtigst af alt medvirke til, at den alvorligt syge patient kan blive længst muligt i eget hjem.