Hospice Forum Danmark afholdt lørdag den 14. april 2018
generalforsamling og årsmøde.
 

Informationer omkring Hospice Forum Danmarks generalforsamling og årsmøde! Siden opdateres løbende.

 

 Dato:  Lørdag den 14. april 2018 
 Sted:  Trinity Hotel og Konference center ved Fredericia 
 

Generalforsamlingen

Herunder diverse breve og bilag vedr. generalforsamlingen.

Indkaldelse til Hospice Forum Danmarks generalforsamling og årsmøde 2018

Bestyrelsens skriftlige beretning

Dagsorden til Hospice Forum Danmarks generalforsamling 2018

 

 

Bilag til Generalforsamlingen:

Bilag 1 Stemmetal Støtteforeninger

Bilag 2 Stemmetal Hospicer

Bilag 3 Fuldmagtsblanket

Hospice Forum Danmarks vedtægter

 

Bilag efter generalforsamlingen:

Referat fra Hospice Forum Danmarks generalforsamling 2018

2017 regnskabet godkendt på generalforsamling 2018

Årsmødet

 

Ildsjælepriser 2018:

Igen i år uddeler Hospice Forum Danmark ildsjælepriser.

 

Formålet med priserne er fortsat at fremme og anerkende indsatsen på hospice, i palliativ indsats, i palliativt udviklingsarbejde og inden for forskning, således at hospicetanken og hospicefilosofien fortsat lever, og stadig flere mennesker med livstruende sygdom samt deres pårørende får glæde og gavn af forbedrede vilkår.

 

Årets 3 priser er:

 • ”Årets ildsjæl”
  Prisen uddeles til en ildsjæl, der er frivillig fx på hospice, i hjemmene eller i støtteforeningen og som har gjort en indsats, der fortjener særlig anerkendelse.
 • ”Årets frivillige projekt”
  Prisen uddeles til et projekt, der er drevet af frivillige og som har særlig betydning for indsatsen på hospice eller i det palliative felt i øvrigt. Det kunne fx være med særligt fokus på pårørende eller et nyt initiativ for at udbrede kendskabet til hospicetanken.
 • ”Årets faglige tiltag”
  Prisen uddeles til særlige tiltag med fagprofessionelt sigte indenfor det palliative felt. Det kunne fx være udviklingen af særlige faglige værktøjer eller tiltage med at udbrede faglig viden til nye faggrupper.

Alle kan indstille kandidater. Indstillingerne skal være Hospice Forum Danmark i hænde senest torsdag d. 8. marts 2018 via e-mail til Næstformand Erik Nedergaard. Til indstilling benyttes indstillingsskemaer, som du finder herunder.


Har du spørgsmål omkring Ildsjælepriserne, er du velkommen til at kontakte sekretariatsleder Marianne Hansen på 21 47 55 44.

 

Indstillingsskema "Årets Ildsjæl"

Indstillingsskema "Årets frivillige projekt"

Indstillingsskema "Årets faglige tiltag"

Introduktionsbrev Ildsjælepriser

 

 

Talere ved årsmødet er:

 • Dame Barbara Monroe
  Hovedtaleren på Årsmødet bliver Barbara Monroe, der har en lang karriere i hospice-arbejde bag sig. Her har vi forsøgt at samle lidt mere information om hende:
  Barbara har været socialrådgiver i over 40 år. Hun kom til St. Christopher’s Hospice i 1987 og blev i 2000 direktør for hospicet. En post hun bestred frem til 2014.
  Barbara var grundlægger og leder af ”Candle children’s bereavement project” (et projekt målrettet børn, der har mistet) på St. Christopher’s Hospice og formand for Storbritanniens nationale netværk for børn og unge, der har mistet. Hun var studieleder på masteruddannelsen i ”Palliative Care and Policy”, der udbydes i et samarbejde mellem St. Christopher’s Hospice og King’s College i London. Hun har ledet og undervist på en lang række internationale kurser inden for palliation. Hun var næstformand for den nationale kommission omkring fremtiden for Hospice Care i Storbritannien, der afleverede sin rapport i 2013.
  Barbara har skrevet både bøger og artikler omkring de psykologiske og sociale aspekter af palliativ omsorg. Ligesom hun har siddet i en lang række nationale kommissioner og udvalg omkring udviklingen af ”end of life care” i Storbritannien. I 2010 modtog hun ordenen ”Dame Commander of the Order of the British Empire”, hvor titlen Dame følger med. I 2017 modtog Barbara såvel en æresdoktorgrad fra Lancaster University og en ”ADEC Lifetime Achievement Award” som anerkendelse af sit mangeårige dedikerede arbejde for hospicesagen. (ADEC er en tværfaglig organisation inden for det palliative område).
  Barbara bestrider posten som Special Commissioner ved Royal Hospital Chelsea i London og sidder i bestyrelsen for organisationerne Marie Curie (der bl.a. driver en række hospicer i England) og Compassion in Dying (der arbejder for, at oplyse befolkningen om deres muligheder og rettigheder omkring ”end of life care”).

  Barbara Monroe vil holde sit oplæg på engelsk, men der vil blive simultantolket, så de der ønsker det kan høre oplægget på dansk via et headset. Der vil ligeledes være mulighed for at få en dansk oversættelse af de slides, der bruges i oplægget.

 

 • Ingrid Bang, frivilligkoordinator på Hospice Sydvestjylland
  Ingrid er i det daglige leder af Aflastningstjenesten i Esbjerg og frivilligkoordinator på Hospice Sydvestjylland. Hun var samtidig en del af planlægningsgruppen for den studietur, som Hospice Forum Danmark arrangerede til England i september 2017. 
  På Årsmødet vil Ingrid forsøge at give et indblik i nogle af de mange indtryk omkring den frivillige indsats, som hun oplevede i England - en indsats, der på mange områder ligner den danske, mens den på andre er langt mere omfattende end det vi kender i Danmark.