Hospice Forum Danmark afholdte lørdag den 30. marts 2019
generalforsamling og årsmøde.

Informationer omkring Hospice Forum Danmarks generalforsamling og årsmøde 

 

Dato:         Lørdag den 30. marts 2019
Sted:         Hotel Legoland i Billund
 


Generalforsamlingen

Herunder diverse breve og bilag vedr. generalforsamlingen

Indkaldelse til Hospice Forum Danmarks generalforsamling og årsmøde 2019

Bestyrelsens skriftlige beretning

Dagsorden til Hospice Forum Danmarks generalforsamling 2019

 

Bilag til Generalforsamlingen:

Bilag 1 Stemmetal Støtteforeninger

Bilag 2 Stemmetal Hospicer

Bilag 3 Fuldmagtsblanket

Hospice Forum Danmarks vedtægter

 

Bilag efter generalforsamlingen:

Referat fra Generalforsamling 2019

2018 regnskabet godkendt på generalforsamlingen

Slides fra den mundtlige beretning

Slides fra Ole Raakjærs oplæg

Slides Trine-Maria Kristensens oplæg

 

 

Årsmødet

 

Ildsjælepriser 2019:

Igen i år uddeler Hospice Forum Danmark ildsjælepriser.

 

Formålet med priserne er fortsat at fremme og anerkende indsatsen på hospice, i palliativ indsats, i palliativt udviklingsarbejde og inden for forskning, således at hospicetanken og hospicefilosofien fortsat lever, og stadig flere mennesker med livstruende sygdom samt deres pårørende får glæde og gavn af forbedrede vilkår.

 

Årets 3 priser er:

 • ”Årets ildsjæl”
  Prisen uddeles til en ildsjæl, der er frivillig fx på hospice, i hjemmene eller i støtteforeningen og som har gjort en indsats, der fortjener særlig anerkendelse.
 • ”Årets frivillige projekt”
  Prisen uddeles til et projekt, der er drevet af frivillige og som har særlig betydning for indsatsen på hospice eller i det palliative felt i øvrigt. Det kunne fx være med særligt fokus på pårørende eller et nyt initiativ for at udbrede kendskabet til hospicetanken.
  Læs om "Åbent Hospice - Vores Hospice", som vandt prisen
 • ”Årets faglige tiltag”
  Prisen uddeles til særlige tiltag med fagprofessionelt sigte indenfor det palliative felt. Det kunne fx være udviklingen af særlige faglige værktøjer eller tiltage med at udbrede faglig viden til nye faggrupper.
  Læs om Navigator ordningen ved Anker Fjord Hospice, der vandt prisen

Alle kan indstille kandidater. Indstillingerne skal være Hospice Forum Danmark i hænde senest torsdag d. 28. februar 2019 via e-mail til sekretariatet (sek@hospice.dk). 

 

Til indstilling benyttes indstillingsskemaer, som du finder herunder.

Indstillingsskema "Årets Ildsjæl"

Indstillingsskema "Årets frivillige projekt"

Indstillingsskema "Årets faglige tiltag"

Introduktionsbrev Ildsjælepriser

 


Har du spørgsmål omkring Ildsjælepriserne, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på tlf. 21 47 55 44 

 

 

Talere ved årsmødet er:

 • Ole Raakjær, hospicepræst ved KamillianerGaardens Hospice i Aalborg
  Er sorg sygdom eller sundhed? Hvordan trøste de utrøstelige?
  Hvad er mest hjælpsomt for den sørgende?
  Det er ikke ualmindeligt, at vi tror, at det at trøste betyder at få den sørgende til at holde op med at sørge.
  Men det har ikke meget med trøst at gøre. Hvis man er ked af det, vred eller fortvivlet, så er der ofte en grund til det. Og det føles ikke spor hjælpsomt, når nogen vil fortælle én, at det ville være bedre, hvis man ikke havde disse følelser.
  Den virkelige trøst handler om, at man kan få lov til at være lige nøjagtig så ked af det, så vred eller så fortvivlet, som man er.
  Det handler om, at nogen vil være sammen med én, der hvor man er, ja, at nogen vil lægge ører og øjne til det, der er svært lige nu, og at de ikke lader sig skræmme væk af ens følelser.

  Ole Raakjær er sognepræst i Sulsted lige nord for Aalborg og præst på KamillianerGaardens Hospice og i Det Palliative Team i Aalborg, hvor han har været ansat siden 1999.
  Han har en master i Humanistisk Palliation og er nu ved at færdiggøre et ph.d-projekt, hvor han har undersøgt hospice- og hospitalspræsters rolle.
  Han underviser i mange sundhedsfaglige sammenhænge og har en udbredt foredragsvirksomhed.

 

 • Trine-Maria Kristensen, forfatter og kommunikationskonsulent
  Facebook og andre sociale medier, er oplagte som kommunikationsmiddel i forhold til at nedbryde fordomme og tabuer. Hvis man tør tage et emne op på sociale medier, er man allerede i gang med at nedbryde et tabu.
  Det, der virker på sociale medier, er personbårne historier, som folk kan spejle sig i.
  Tab og sårbarhed er ikke det, der fylder på sociale medier. Det er klare tabuer, men også de historier, som folk meget gerne læser og deler.
  Det er vigtigt, at administratoren eller andre i en organisation også er parate til at tage en debat eller uddybe en holdning overfor de, der reagerer på et opslag.
  Det er vigtigt, at hospice er på sociale medier. For rigtigt mange yngre og midaldrende mennesker vil det blandt andet være her, de søger efter information.

  Trine-Maria udkom sidste år med bogen ”Få mere ud af sociale medier”. Den er på mange måder interessant, fordi hun som sociolog blandt andet har analyseret, hvilke mennesker, der interesserer sig for hvad på Facebook, hvordan de bruger sociale medier, og hvad de accepterer at læse om. Hun har blandt andet et kapitel, der hedder ”Temperamenter, typer og personlighed”, som er interessant for alle, der benytter sig af F og andre sociale medier.