Privatlivspolitik

Hospice Form Danmark indsamler oplysninger om brugerne og deres besøg ved brug af såkaldte cookies eller ved at brugeren selv afgiver oplysningerne på hospiceforum.dk

 

Hospice Forum Danmark er forpligtet til at beskytte og respektere brugernes privatliv. I det følgende fremgår Hospice Forum Danmarks privatlivspolitik. Enhver bruger af hospiceforum.dk bør læse privatlivspolitikken omhyggeligt.

 

Hospice Forum Danmark og hospiceforum.dk vil nedenfor være benævnt ”HFD” eller ”hospiceforum.dk”.

 

Hvilke oplysninger indsamles?

Hvis brugeren vælger at foretage køb på hospiceforum.dk, indsamles nogle eller alle de personlige oplysninger, der fremgår nedenfor.

 

Oplysningerne om brugeren, der kan indsamles og behandles:

 • Fulde navn
 • Eventuelt kaldenavn
 • E-mail adresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Betalingsoplysninger, herunder kortets type, nummer, udløbsdato og registrerede adresse
 • I forbindelse med gaver/donationer indsamles brugerens CPR-nr., hvis det oplyses med henblik på at modtage skattefradrag for donationen
 • Alle andre oplysninger, som brugeren afgiver ved enhver brug af HFD
 • Oplysninger som brugeren afgiver, når denne kontakter HFD
 • Oplysninger som brugeren afgiver til statistiske formål og lignende, i forbindelse med vurderinger, anmeldelser og andre indlæg på HFDs medier, selvom brugeren ikke er forpligtet til at besvare sådanne
 • Oplysninger om brugernes besøg på hospiceforum.dk, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, lokaliseringsdata og anden kommunikationsdata.

 

Hvad bruges de indsamlede oplysninger til?

 • Til at gennemføre betaling i forbindelse med køb og for at kontrollere, at de afgivne betalingsoplysninger er gyldige.
 • Til at sikre, at indholdet på hospiceforum.dk præsenteres på den mest effektive måde for brugeren.
 • Til at give brugeren de tilbud, nyheder, information, produkter eller tjenester, brugeren anmoder om, eller som HFD mener kan interessere den pågældende bruger, hvor brugeren har afgivet samtykke til at blive kontaktet til sådanne formål.
 • Til at gennemføre undersøgelser med henblik på at forbedre brugernes interaktion med HFD
 • Til at kommunikere med brugeren om dennes medlemskab, køb og lignende
 • Til at give brugeren besked om ændringer i HFDs service

 

IP-adresser

HFD kan indsamle oplysninger om brugerens computer, herunder eventuelt brugerens IP-adresse, operativsystem og browsertype, for systemadministration. Dette er statistiske oplysninger for at klarlægge brugernes handlinger og mønstre, og har ikke til formål at identificere en enkeltperson.

 

Cookies

For at sikre brugeren får den mest relevante information og den bedste service, når denne besøger hospiceforum.dk, kan oplysninger og data indsamles ved hjælp af cookies. Dette hjælper HFD og dennes samarbejdspartnere, til at give brugeren en god oplevelse, blandt andet så brugeren nemt finder, hvad denne søger.

 

Hvad er cookies?

Cookies er små stykker data, der sendes til brugerens browser fra en web-server og lagres på brugerens computer, så HFD kan genkende brugerens computer. En anden type cookies er sessioncookies. Disse cookies er kun midlertidigt knyttet til brugerens computer, når denne besøger hospiceforum.dk, men forsvinder igen når brugeren lukker siden. Det betyder, at denne type cookies ikke lagrer sig permanent på brugerens computer. De fleste virksomheder anvender cookies på deres hjemmesider til at forbedre brugervenligheden og cookies kan ikke beskadige brugerens filer eller øvrigt. Cookies kan heller ikke øge risikoen for virus eller lignende på brugerens computer.

 

Hvad anvendes cookies til?

HFD og dennes samarbejdspartnere anvender brugernes ikke-personlige oplysninger fra cookies til bl.a. at øge brugervenligheden af hospiceforum.dk.

 

Anvendelsen kan omfatte følgende

 • Til at tillade brugeren at konvertere brugerens informationer på hele hospiceforum.dk, så brugeren ikke skal indtaste de samme oplysninger mere end én gang
 • Til at hjælpe HFD med at genkende brugeren, når denne vender tilbage til hospiceforum.dk
 • Til at give brugeren adgang til lagrede oplysninger
 • Til at sikre, at brugeren ikke bliver bedt om at udfylde eksempelvis spørgeskema flere gange
 • De ikke-personlige oplysninger fra cookies kan ligeledes anvendes til følgende, herunder statistiske, formål:
 • Til at fastlægge populariteten af de forskellige sider på hospiceforum.dk
 • Til at overvåge brugerens frekvens og tid på hospiceforum.dk
 • Til at give anonyme oplysninger til annoncører med henblik på at målrette reklamer specifikt til brugeren. Disse cookies bruges til at målrette annoncer mod brugeren baseret på, hvad der vurderes mest relevant ud fra indholdet på de sider, brugeren besøger og har besøgt tidligere. Bemærk, at denne målretning sker på andre sider udover hospicefourm.dk
 • Til at bestemme, hvor ofte hospiceforum.dk besøges og anvendes
 • Til at gennemføre undersøgelser og forskning for at forbedre brugernes interaktion med tjenesten

 

Tredjepartscookies fra Google Analytics

HFD bruger Google Analytics til at analysere, hvordan brugerne anvender hospiceforum.dk. Cookierne indsamler oplysninger om trafikdata, herunder brugernes IP-adresse. Disse oplysninger gemmes på Googles servere. Fra Google Analytics får HFD rapporter om aktiviteten på hospiceforum.dk og andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hospiceforum.dk. Google Analytics kan videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysninger på Google Analytics vegne.

 

Google Analytics sætter to typer cookies: En permanent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine der er brugt etc. Permanente cookies gemmes på brugerens harddisk indtil de udløber, eller indtil brugeren selv sletter dem.

 

Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når brugeren lukker fane eller browser. Google Analytics sammenkører ikke brugernes IP-adresse med andre oplysninger, Google Analytics ligger inde med.

 

Tredjepartscookies fra Facebook

HFD benytter cookies fra Facebook gennem en såkaldt pixel fra Facebook.

 

Facebooks pixel indsamler tre typer data, når den indlæses:

 • HTTP-headere – Alt det, der står i HTTP-headere. HTTP-headere er en standardwebprotokol, der som standard sendes mellem en browseranmodning og en server på internettet. HTTP-headere indeholder IP-adresser, oplysninger om webbrowseren, sidelokation, dokument, henviser og brugeragent.
 • Pixelspecifikke data – Det omfatter pixel-id og Facebook-cookien.
 • Valgfrie værdier – Det er muligt at sende yderligere oplysninger om besøg via brugerdefinerede datahændelser. Eksempler på brugerdefinerede datahændelser er henvendelser, sidetype med flere. Læs mere om brugerdefinerede datahændelser her.

 

Disse data sendes med henblik på forbedring af hjemmesidens indhold, at vise dig relevante annoncer samt måling og analyse af interaktion med annoncer og hjemmesiden.

 

Kan cookies fravælges?

Computerens browser kan indstilles til at informere om, når en cookie modtages. På den måde har brugeren mulighed for at acceptere eller afvise en cookie. Computeren kan også indstilles til at afvise alle cookies. Hvis modtagelse af cookies er deaktiveret på computeren, virker hospiceforum.dk ikke optimalt.

 

Hvor opbevares brugerens personlige oplysninger?

Ved at indsende personlige oplysninger, accepterer brugeren denne overførsel, opbevaring eller bearbejdning. HFD vil tage alle rimelige forholdsregler for at sikre, at brugernes oplysninger bliver behandlet sikkert og i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik og lovgivningen i øvrigt.

 

Alle oplysninger HFD modtager gemmes på en sikker server og alle betalingstransaktioner er krypterede.

 

Overførslen af oplysninger via internettet er aldrig helt sikker. Derfor kan HFD ikke garantere sikkerheden af brugernes oplysninger og kan derfor ikke påtage sig ansvaret for uberettiget adgang til oplysningerne eller misbrug af oplysningerne. Enhver videregivelse af oplysninger til hospiceforum.dk er på egen risiko. Når HFD har modtaget brugerens oplysninger, vil HFD anvende strenge procedurer og sikkerhedsfunktioner for at forsøge at forhindre uautoriseret adgang.

 

Hvem kan få oplysningerne udleveret?

HFD kan videregive brugernes personlige oplysninger til alle med HFDs koncernforbundne selskaber i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

 

Brugernes personlige oplysninger kan videregives til tredjepart i følgende tilfælde:

Såfremt HFD sælger eller køber en virksomhed eller aktiver, i hvilket tilfælde HFD kan videregive brugernes personlige oplysninger til den potentielle sælger eller køber af en sådan virksomhed eller aktiver

Såfremt HFD eller stort set alle dets aktiver erhverves af en tredjepart, og hvor de af HFD indsamlede personlige oplysninger, udgør en af de overdragne aktiver

 

Såfremt HFD er forpligtet til at videregive elle dele brugernes personlige oplysninger for at overholde en retlig forpligtelse, eller for at håndhæve eller anvende HFDs Almindelige betingelser. Dette omfatter udveksling af oplysninger med andre virksomheder eller organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel eller lignende.

 

HFD kan også videregive personlige oplysninger til tredjepart, med henblik på at denne udfører tjenester på HFDs vegne. For eksempel i forbindelse med infrastruktur og it-services, processen omkring kredit- og betalingskort transaktioner, i forbindelse med kundeservice, indkassering af skyldige fakturaer, for at analysere og forbedre data og processer samt i forbindelse med kundeundersøgelser. Tredjepart er i denne forbindelse ikke berettiget til at bruge eller videregive personlige oplysninger til andet formål end det for at kunne udføre ovenstående arbejdsopgaver.

 

Brugerens rettigheder

Brugeren har ret til at bede HFD om ikke at behandle denne personlige oplysninger til markedsføringsformål. HFD vil normalt anmode brugeren om samtykke, såfremt HFD agter at anvende brugerens oplysninger til sådanne formål, eller såfremt HFD har til hensigt at videregive brugerens oplysninger til nogen tredjepart til sådanne formål. Brugeren kan udøve sin ret til at forhindre en sådan behandling ved at markere visse felter på de formularer, HFD bruger til at indsamle personlige oplysninger. Brugeren kan også udøve retten til enhver tid ved at kontakte HFD.

 

Hospiceforum.dk kan, fra tid til anden, indeholde links til og fra hjemmesider i HFDs partnernetværk, annoncører og partnere i øvrigt. Såfremt brugeren følger link til nogen af disse hjemmesider, skal HFD understrege, at disse hjemmesider har hver deres egen privatlivspolitik samt at HFD ikke påtager sig noget ansvar eller erstatningsansvar for disse politikker.

 

Adgang til hvilke oplysninger, der er indsamlet

Brugeren har ret til at få adgang til oplysninger indhentet om denne. Brugeren har ret til at få at vide, hvilke personlige oplysninger HFD har om brugeren og til at korrigere eventuelle fejl i oplysningerne.

Hvis HFD behandler personlige oplysninger om brugeren, gives denne i givet fald information om:

 • Hvilke oplysninger der behandles
 • Den kilde, hvorfra de blev indsamlet
 • Hvorfor behandlingen finder sted
 • Til hvilke modtagere eller grupper af modtagere oplysningerne videregives

 

Ønsker brugeren at udøve disse rettigheder, og ved spørgsmål i øvrigt, kan HFD kontaktes på adressen:

Hospice Forum Danmark

Kirkegade 70

6700 Esbjerg

Tlf.: 21 47 55 44

 

Denne privatlivspolitik er senest opdateret 30. juli 2018