Tilbage

At forstå sorg - teoretiske og praktiske perspektiver

Denne bog giver et teoretisk og praksisrettet grundlag for, at professionelle kan forstå de sorgreaktioner, som umiddelbart kan virke foruroligende, fremmede, overvældende og opmærksomhedskrævende for den sørgende. Bogens teoretiske del afspejler en psykologihistorisk bevægelse fra Freuds psykoanalytiske forståelse af sorg, henover socialkonstruktionismen, og frem til Michael Whites narrative teori om sorg. Bogen forstår sorg som både et indre og ydre fænomen, dsv. som en proces, der både foregår i individet men også i dets talrige relationer efter tabet.Bogen trækker på praktiske erfaringer med terapi og rådgvining af sørgende børn og unge, samt deres familier.

Forfatter:
Forlag:
ISBN:
Udgivelsesår:
Jesper Roesgaard Mogensen og Preben Engelbrekt
9788759316856
2013
Læs mere på forlagets hjemmeside