Tilbage

At være sig selv - at blive sig selv 2. oplag

At være sig selv – at blive sig selv er en bog om, hvordan det opleves at stå ansigt til ansigt med døden, hvilke åndelige behov der melder sig i den situation, og hvordan disse behov bedst muligt tilgodeses af omgivelserne. Bogen bygger på en række interviews med alvorligt syge og døende mennesker og er skrevet af Rita Nielsen, sygeplejerske på Sankt Lukas Hospice i Hellerup. Det åndelige område er af stor betydning for mange mennesker, ikke mindst når døden nærmer sig. Men meget af vores viden om døendes åndelige behov bygger på fornemmelser - vil vi derfor lære noget om den åndelige dimension hos døende, må vi gå til den døende selv. Det har Rita Nielsen gjort og deler med denne bog ud af sin viden om livet, meningen, døden, troen og håbet. Bogen er blevet til som en bearbejdelse af en undersøgelse, forfatteren har foretaget for Sankt Lukas Hospice, og er enestående på dansk grund. At være sig selv – at blive sig selv vil kunne anvendes bredt, af syge såvel som raske, men henvender sig specielt til sygeplejersker, sundhedspersonale, præster og pårørende, der har med alvorligt syge og døende at gøre.

Forfatter:
Forlag:
ISBN:
Udgivelsesår:
Rita Nielsen
ISBN(13) 978-87-7517-718-9
2010
Læs mere på forlagets hjemmeside