Støtteforeningen for Svanevig Hospice

Sdr. Boulevard 105 B

4930 Maribo

post@anemonenyt.dk

https://anemonenyt.dk/

Formand:
Ruth Bierre
Sdr. Boulevard 105 B
4930 Maribo
ruthbierre@gmail.com 
22 45 70 38


Kasserer:
Anne Mette Jonsson
annemettejonsson@gmail.com 
60 16 62 80


Hospice:
Svanevig Hospice