Frivillig på et hospice


På alle hospicer er der stort behov for frivilligt arbejde. En indsats der kan være med til at gøre hverdagen bedre for alle indlagte og deres pårørende.

 

Her kan du læse om, hvad du kan gøre, hvis du ønsker at være frivillig på hospice. Ligeledes vil siden give et indblik i, hvilke opgaver du typisk vil blive tildelt som frivillig på et hospice. Yderligere kan du læse et interview med en frivillig.

 • Hvad er dine primære arbejdsopgaver?

At være til rådighed for al kontakt med patienter og pårørende. At igangsætte aktiviteter til glæde for patienter og pårørende. 

 

 • Hvad er det særlige ved at arbejde på hospice?

Er at jeg til stadighed møder mennesker i krise og sorg, og samtidig have oplevelsen af at gøre en forskel med min glæde og tilgang til livet. Det, at jeg næsten dagligt møder begrebet døden, sætter så mange andre dele af det levede liv i perspektiv.

 

 • Er der stor forskel på, hvilken behandling patienterne skal have?

Ja, jeg oplever, at det kræver et vist menneskekendskab at tale med patienter og pårørende. Det er mange forskellige reaktioner at tackle. Men at lytte og være nærværende, går igen i alle samtaler. Og at indgyde ro og glæde.

 

 • Når du skal hjem efter en lang arbejdsdag eller –nat, hvad gør du så for ikke at tage alle følelser og problemer med hjem?

Det ville for mig være underligt at lægge det fra mig, i det øjeblik jeg er ude af døren. Men jeg bearbejder det og taler med min ægtefælle om det.  Og deler det nogle gange med andre frivillige.

 

 • Hvad er de tre bedste ting ved dit job?
 1. At jeg, blot ved at være der, kan glæde andre, i en svær tid.
   
 2. At jeg får brugt mine medmenneskelige ressourcer og får lov at igangsætte aktiviteter som giver mening.
   
 3. At jeg er sammen med andre, både fagpersoner og frivillige, som bidrager til en god hverdag for patienter og pårørende.

Det er forskelligt fra hospice til hospice, hvor mange frivillige, der er brug for og hvordan man rekrutterer sine frivillige.

 

De fleste steder er der en frivilligkoordinator, som du kan kontakte for at høre mere om, hvordan de gør lige der, hvor du gerne vil være frivillig. Du kan som oftest også læse mere om, hvad det vil sige at være frivillig på stedet ved at kigge på de enkelte hospicers hjemmesider.

 

Du finder en oversigt over landets hospicer med links til hjemmesider og kontaktoplysninger her

Som frivillig på et hospice, skal man have lysten og interessen for at hjælpe patienter og deres pårørende, med at udnytte deres tid på hospicet og få en god oplevelse ud af deres ophold. 

At være frivillig  på et hospice, ville indebærer at man b.la. deltager i ting som: aflastning af pårørende, besøgstjenester, musik på hospice, sorggruppe, vågetjeneste osv.