Pårørende til en på hospice 


Her kan du læse mere omkring det at være pårørende til en på hospice og hvilke muligheder du som pårørende har for at få hjælp.

 

Du kan f.eks. få svar på, om det er muligt at få psykologhjælp? Er der besøgstider på et hospice osv.?

 

Disse spørgsmål kan være svære at overskue, når man, som pårørende, har en af sine nære indlagt på hospice. Derfor har vi gjort svarene enkle og let tilgængelige på denne side. 

På langt de fleste af de danske hospicer er der ingen faste besøgstider, og man er velkommen døgnet rundt.

Det kan dog variere en smule fra hospice til hospice, så det altid en god idé at kontakte det enkelte hospice og forhøre sig.

På langt de fleste af de danske hospicer er der tilknyttet en psykolog, som både patienter og pårørende kan snakke med. Formålet med psykologhjælp er at lindre og trøste i en svær tid.

Det kan dog variere en smule fra hospice til hospice, så det altid en god idé at kontakte det enkelte hospice og forhøre sig. 

På langt de fleste af de danske hospicer er der mulighed for at være medindlagt på hospicet som pårørende til en patient, der er derfor mulighed for både at sove og spise på hospicet sammen med patienten mod betaling.

Det kan dog variere en smule fra hospice til hospice, så det altid en god idé at kontakte det enkelte hospice og forhøre sig. 

Hospiceophold er et tilbud under frit sygehusvalg. Det betyder, at det er gratis for patienten at komme på hospice. Betingelsen er, at visitationskriterierne til det enkelte hospice er opfyldt og at der i øvrigt er plads.